Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

oktober 2020

Mixed Classroom in an online setting – Amrita Das; LEARN! Academy

oktober 29 @ 10:00 - 11:30
passcode 29 oktober, inclusion

Tijdens deze interactieve workshop, georganiseerd door VU Onderwijswerkplaats en LEARN! Academy, gaat Amrita Das in op de vertaling van het Mixed Classroom Educational Model naar de online classroom. | During this interactive workshop, organized by VU Education Lab and LEARN! Academy, Amrita Das will discuss the translation of the Mixed Classroom Educational Model  into the online classroom.

Meer weten »

Data Horrorweek 26 – 30 October – Research Data Management Support Team (University Library)

oktober 29 @ 15:30 - 17:00
|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on 29 oktober 2020 at 15:30

Invitation from the Research Data Management  Support Team (University Library):
We - the RDM Support team of the UB - invite you to take part in the Data Horror Week that we organize 26-30 October! The week of Halloween is the week when scary things happen, when horror stories take place, when horror stories are told. This includes our academic horror stories, which we fear, but do not often talk about. Pity, because these stories can teach us a lot about responsible research practices, and, specifically, good data management. Read how to join!

Meer weten »

november 2020

Student aan het woord: hoe hebben zij het online onderwijs ervaren – Marijke Leijdekkers en Charlotte Meijer; LEARN! Academy, VU Onderwijswerkplaats, Dutch Spoken!

november 3 @ 15:30 - 17:00

Van het één op het andere moment moest al het onderwijs online worden aangeboden. Docenten hebben hier hun uiterste best voor gedaan, weten we, maar hoe hebben studenten dit onderwijs tot nu toe ervaren? We hebben voor deze bijeenkomst, georganiseerd door LEARN! Academy en de VU Onderwijswerkplaats, studenten uitgenodigd die hun ervaringen met het online en afstandsonderwijs willen delen. | From one moment to the next, all education had to be offered online. Teachers have done their very best, we know, but how have students experienced this education so far? During this interactive meeting, organized by LEARN! Academy and the VU Education Lab, students will share their experiences with online and distance learning.

Meer weten »

Kickstart your knowledge clip – Erik Boon (Audiovisueel Centrum) en Student-assistenten (VU Onderwijswerkplaats); Voertaal Engels!

november 5 @ 10:00 - 11:30
passcode 12 november, TestVision

Wil je als docent beginnen met het maken van kennisclips en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je een idee dat je wilt opnemen en wil je weten hoe je dat het beste kan doen? Schrijf je dan in voor deze workshop! | As a teacher, do you want to start making knowledge clips and do you want to know what the possibilities are? Or do you have an idea of what you want to record and want to know how to do it best? If so, sign up for this workshop!

Meer weten »

Get started with TestVision en online proctoring – Arjen Heijstek; Faculteit Sociale Wetenschappen

november 12 @ 10:00 - 11:30
passcode 12 november, TestVision

Aangezien bijna al het onderwijs op afstand plaatsvindt, moeten docenten in toenemende mate werken met het platform TestVision en online proctoring met Proctorio. Arjen Heijstek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, expert op dit gebied, en de mensen achter de online proctoring processen, zullen je door de belangrijkste onderdelen van de programma’s leiden. | Since almost all teaching and testing takes place remotely, teachers increasingly have to work with the platform TestVision and online proctoring with Proctorio. Arjen Heijstek of the Faculty of Social Sciences, expert in this field, and the people behind the online proctoring processes, will guide you through the most important parts of the programs.

Meer weten »

e-Community Service Learning – Geertje Tijsma, Floortje Opbroek en Nadine Blignaut – van Westrhenen; Community Service Learning

november 17 @ 15:30 - 17:00

Bij CSL zet de student academische kennis en vaardigheden in om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waarbij nauw wordt samengewerkt met maatschappelijke partners. Online CSL is daarnaast veelbelovend als het gaat om studentbetrokkenheid en -motivatie, efficiëntie en reciprociteit en biedt dan ook veel kansen voor universitair onderwijs juist in de komende periode | In CSL, the student uses academic knowledge and skills to contribute to solving societal challenges, in close collaboration with societal partners. Online CSL is shows promising effects when it comes to increasing student involvement and motivation, efficiency and reciprocity and therefore offers many opportunities for online teaching in the upcoming period.

Meer weten »

How do I get students to prepare for class? Ananda Verheijen; FbF, English spoken

november 19 @ 10:00 - 11:30

In deze workshop laat Ananda Verheijen zien hoe je online tools van FeedbackFruits kunt gebruiken om meer motiverende en activerende lees- of video-opdrachten te maken om bijv. studenten voor te bereiden op contactmomenten. | In this workshop, Ananda Verheijen will demonstrate how you can use online tools from FeedbackFruits to create more motivating and activating reading or video assignments e.g., to prepare students for your classes.

Meer weten »

SIG FeedbackFruits – Group Member Evaluation en Privacy; English spoken

november 24 @ 10:00 - 11:30

  Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen rondom FeedbackFruits op de VU waar we in deze Special Interest Group FeedbackFruits met elkaar over in gesprek gaan: Group Member Evaluation en Privacy. Deel 1 - 10:00-11:00 Group Member Evaluation is de functie in FeedbackFruits waarbij studenten die werken in groepen, elkaar feedback geven. Als docent kun je criteria vaststellen waarop studenten elkaar moeten beoordelen. Beoordeling kan zowel numeriek als kwalitatief zijn, anoniem of niet-anoniem en de beoordeling kan meerdere malen herhaald worden.…

Meer weten »

Alternatieve toetsvormen in online onderwijs – Susan Voogd en Barbara Allart; LEARN! Academy

november 26 @ 10:00 - 11:30

Online onderwijs hoeft niet automatisch te betekenen dat een tentamen via online proctoring hoeft te worden afgenomen. In deze actieve workshop gaan de deelnemers onder leiding van Susan Voogd en Barbara Allart van LEARN! Academy aan de slag om te komen tot mogelijkheden voor een alternatieve toetsvorm. | Online education does not automatically mean that an exam has to be taken via online proctoring. In this active workshop the participants will be led by Susan Voogd and Barbara Allart of LEARN! Academy to come to possibilities for an alternative forms of testing.

Meer weten »

december 2020

How to arrange efficient and effective (peer)feedback? Ananda Verheijen; FeedbackFruits

december 1 @ 15:30 - 17:00

Het geven van feedback is een belangrijk instrument in het onderwijs om studenten zicht te geven op waar ze staan in hun leerproces. Dit kun je als docent doen, maar kun je ook over laten aan medestudenten. In deze workshop zal Ananda Verheijen vertellen over deze voordelen en je laten zien hoe je met de tools van FeedbackFruits peer feedback op een effectieve manier kunt inzetten. | Giving feedback is an important tool in education to give students insight in where they are in their learning process. You can provide feedback as a teacher, but you can also leave this to fellow students. In this workshop Ananda Verheijen will show you these benefits and show you how the tools from FeedbackFruits can help to implement peer feedback in an effective way.

Meer weten »

Mixed Classroom in an online setting – Amrita Das (LEARN! Academy) & Gabriel Peralta Alvarez (VU Onderwijswerkplaats)

december 10 @ 15:30 - 17:00

Tijdens deze interactieve workshop, georganiseerd door VU Onderwijswerkplaats en LEARN! Academy, gaat Amrita Das in op de vertaling van het Mixed Classroom Educational Model naar de online classroom. | During this interactive workshop, organized by VU Education Lab and LEARN! Academy, Amrita Das will discuss the translation of the Mixed Classroom Educational Model  into the online classroom.

Meer weten »

VU OnderwijsBingo – Michiel Eijsbouts en zijn BingoBoys; Voertaal Nederlands!

december 11 @ 16:00 - 17:00

VU NT&L organiseert voor iedereen binnen de VU die het VU onderwijs mogelijk maakt, iets wat even de gedachten verzet en waar men vrolijk van wordt: de VU OnderwijsBingo! | VU NT&L is organizing something for everyone within the VU who makes VU education possible, something that will brighten their day and make them happy: the VU OnderwijsBingo!

Meer weten »

Kickstart your knowledge clip – Erik Boon (Audiovisueel Centrum), Charlotte Meijer (VU Onderwijswerkplaats), English spoken

december 15 @ 15:30 - 17:00

Wil je als docent beginnen met het maken van kennisclips en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je een idee dat je wilt opnemen en wil je weten hoe je dat het beste kan doen? Schrijf je dan in voor deze workshop! | As a teacher, do you want to start making knowledge clips and do you want to know what the possibilities are? Or do you have an idea of what you want to record and want to know how to do it best? If so, sign up for this workshop!

Meer weten »

januari 2021

Hoe ontwerp ik een les met impact? Barbara Allart (LEARN! Academy) en Sjirk Zijlstra (Hogeschool Utrecht)

12 januari 2021 @ 15:30 - 17:00

Barbara Allart (LEARN!Academy, VU) en Sjirk Zijlstra (Teaching en Learning Network, HU) werken samen met jou om in deze 1,5 uur je cursus en je lessen in een online context impact te geven. | In these 1,5 hours, Barbara Allart (LEARN!Academy, VU) and Sjirk Zijlstra (Teaching & Learning Network, HU) work together with you to create an online course or online class with impact.

Meer weten »

Activerende (online) werkvormen – Marijke Leijdekkers; LEARN! Academy

19 januari 2021 @ 15:30 - 17:00

Hoe moet je online onderwijs effectief inrichten? Het toverwoord lijkt interactie te zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wat werkt en wat is daarvoor nodig? Deze workshop voor docenten die nog nauwelijks ervaring hebben met online onderwijs. | What makes online teaching effective? Interaction seems to do the magic, but what strategies of interaction are effective? And what do you have to do to make work? If you have hardly any experience with online teaching maybe you should make time for this workshop.

Meer weten »

Lecture recording with PowerPoint. Hands-on training met door VU ondersteunde ppt versie – Erik Boon (Audiovisueel centrum)

21 januari 2021 @ 10:00 - 11:30

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »

Get started with TestVision en online Proctoring – Arjen Heijstek (FSW) en Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats)

26 januari 2021 @ 15:30 - 17:00
passcode 26 januari, testvision

Aangezien bijna al het onderwijs op afstand plaatsvindt, moeten docenten in toenemende mate werken met het platform TestVision en online proctoring met Proctorio. Arjen Heijstek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, expert op dit gebied, en de mensen achter de online proctoring processen, zullen je door de belangrijkste onderdelen van de programma’s leiden. | Since almost all teaching and testing takes place remotely, teachers increasingly have to work with the platform TestVision and online proctoring with Proctorio. Arjen Heijstek of the Faculty of Social Sciences, expert in this field, and the people behind the online proctoring processes, will guide you through the most important parts of the programs.

Meer weten »

Sociale Veiligheid – Rob Pel (Hoofd beveiliging VU Amsterdam)

28 januari 2021 @ 10:00 - 11:30

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen