De verbondenheid tussen onderwijs en onderzoek kenmerkt de academie. De VU verbindt onderzoek en onderwijs behalve in het curriculum ook nadrukkelijk in de academische loopbaan. Iedere wetenschapper, ook een wetenschapper waarbij de loopbaan een sterkere focus heeft op onderwijs, moet een basis hebben in onderzoek en deze basis moet gedurende de loopbaan worden onderhouden. Daarnaast is het niet mogelijk om academisch carrière te maken zonder aantoonbare ervaring en proeve van bekwaamheid in het onderwijs.  De VU biedt wetenschappers die zich bijzonder inzetten voor het onderwijs de mogelijkheid om carrière te maken tot op het niveau van hoogleraar. De VU heeft inmiddels diverse hoogleraren benoemd.

Wil je inspiratie opdoen voor je eigen onderwijs(vernieuwing), neem dan contact op met (een van) deze hoogleraren. Detailinformatie vind je hier.

DIRKJAN VEEGER, Biomechanica en Sport Engineering, FGB

Dirkjan Veeger VU

LIEVEN DECOCK, Logica en Filosofie van de Cognitiewetenschappen, FGW

Lieven Decock VU

GJALT DE GRAAF, Integriteit van Academisch Onderwijs, FSW

Gjalt de Graaf VU

JAN PAUL CRIELAARD, Mediterrane Pre- en Protohistorische Archeologie, FGW

Jan Paul Crielaard VU

JACQUELINE VAN MUIJLWIJK – KOEZEN, Innovations in Human Health & Life Sciences, Bèta

Jacqueline van Muijlwijk

MARJOLEIN ZWEEKHORST, Innovation and Education in the Health and Life Sciences, Bèta

Marjolein Zweekhorst