Deel je ervaring met hergebruik van Open leermaterialen


Open leermaterialen (Open Educational Resources) zijn digitale leermaterialen die vrij beschikbaar zijn op het internet. Een gebruiker mag de leermaterialen onder bepaalde voorwaarden aanpassen, hergebruiken en verspreiden. Omdat de kwaliteit van Open leermaterialen door een (vak)community van gebruikers wordt geborgd, leidt het hergebruik van Open leermaterialen potentieel tot meer efficiëntie (tijdwinst) en tot een hogere kwaliteit van onderwijs. Er is weinig bekend over de mate waarin Open leermaterialen worden hergebruikt en over hoe dat hergebruik dan plaatsvindt. Vandaar dat niet duidelijk is hoe hergebruik effectief kan worden ondersteund, en welk type leermaterialen het meest wordt hergebruikt. Daar kan dan voorrang aan worden gegeven bij het ontwikkelen van Open leermaterialen.

Robert Schuwer (lector Open Educational Resources Fontys Hogescholen) en Marjon Baas (ICT&O Adviseur hogeschool Saxion en PhD student bij Universiteit Leiden) hebben een survey opgesteld. Doel van deze survey is om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en op welke wijze hergebruik van leermaterialen plaatsvindt. De Onderwijswerkplaats vraagt docenten in het hoger onderwijs (hbo en wo) die digitale leermaterialen gebruiken, om 10-15 minuten van hun tijd voor het invullen van deze survey. De resultaten gaan we gebruiken als input voor activiteiten binnen de zone “Naar (open) digitale leermaterialen” in het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In die zone willen we een ambitie realiseren, namelijk dat docenten en studenten zo efficiënt mogelijk een voor hen optimale mix van open en gesloten leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken. De resultaten komen in het najaar in rapportvorm beschikbaar.
De periode van de beschikbaarheid van de survey is verlengd tot 15 oktober a.s. en is zowel Nederlandstalig als Engelstalig beschikbaar via de link https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2hEtehIKVMPHYfr.

Meer informatie: Arjan Schalken (a.f.schalken@vu.nl)