Proef toetsen met mobiele apparaten succesvol


Voor verdere uitbreiding van toetscapaciteit heeft SOZ samen met IT en FCO in november 2019 proeven gedaan met toetsafname op mobiele apparaten. Hiervoor zijn ook middelen uit het Kwaliteitsplan gebruikt. Tijdens de proef is uitgezocht welk type apparaat het meest geschikt is. Ook zijn de contouren van de techniek, logistiek, surveillance e.d uitgeprobeerd.  De proeven zijn succesvol verlopen. De komende jaren wordt het toetsen op mobiele apparaten in fasen ingevoerd, zodat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen.