Corona toetsstress – Wat niet te doen met de toetsopzet; tips van een expert!


Silvester Draaijer, kwartiermaker VU NT&L

Stel, als docent rond je je cursus altijd af met een multiple-choice toets bestaande uit 60 vragen om het eindniveau van je studenten te meten. Vragen bedenken, toets samenstellen, printen, studenten in de toetszaal en toetsen maar. Surveillanten houden toezicht dat de studenten niet spieken. Appeltje-eitje.

Nu is het coronatijd. Studenten mogen niet op de campus komen. Surveillanten kunnen hun werk niet doen. Ook het inzetten van online toezicht is niet mogelijk in alle gevallen. Wat nu?

Op verschillende websites worden tips gegeven hoe je dan de afname van zo’n toets toch nog enigszins kan beveiligen. Welke tips moet je echter niet opvolgen?

1

Voer niet de regel in dat studenten maximaal het cijfer 6 kunnen verdienen! Dat doe je blijkbaar omdat je verwacht dat (alle) studenten ‘toch wel de antwoorden bij elkaar spieken of online met elkaar samenwerken om de antwoorden te bedenken’. Slechte regel. Erg unfair voor studenten die wel hun best doen en niet spieken.

Als je verwacht dat je studenten in zo’n grote mate zullen spieken, neem dan de toets gewoon niet af en verzin wat anders.

2

Beperk de tijd van de toets niet ten opzichte van daarvoor! Je redenering kan zijn dat je door de tijd (te) krap te maken het voor studenten moeilijker maakt om te spieken. Dat gaat echter sterk ten koste van de validiteit van de toets. Je maakt de toets namelijk kunstmatig moeilijker dan nodig is én je gaat andere dingen meten dan alléén kennis. Je gaat ook stressbestendigheid meten en dat is niet de bedoeling van een kennistoets. Zeker omdat uit onderzoek blijkt dat in het algemeen meer ten koste gaat van meisjes dan van jongens.

Bovendien ga je spieken en samenwerken zoals je bij 1 wilt tegengaan er niet mee tegen.

3

Beperk niet de tijd die de studenten per vraag mogen besteden. De reden om dat niet te doen is hetzelfde als bij 2. En belangrijk: het is niet zo dat elke vraag evenveel tijd zou kosten om te beantwoorden. Sommige vragen zullen minder tijd kosten, maar voor anderen is misschien meer tijd nodig. Deze manier van toetsen is stressverhogend en verhoogt de moeilijkheidsgraad weer kunstmatig.

4

Stel de toets niet zo in dat de student vraag-per-vraag moet beantwoorden en niet meer terug kan om een vraag nog een keer te bekijken. Ook dit verhoogt de stress kunstmatig.

Maar wat kun je dan wel doen zonder de validiteit van de toets geweld aan te doen?

Beste optie: Zorg voor een grote itembank zodat iedere student andere vragen krijgt (wel de vragen op basis van een toetsmatrijs laten trekken natuurlijk – ). Dat maakt samenwerken bij het beantwoorden natuurlijk moeilijker, maar de toets blijft valide. Het vergt natuurlijk wel veel werk om de vragen te bedenken.

Eén na beste optie: Deel de toets op in bijvoorbeeld vier blokken van 20 vragen en wissel de blokken per student. Wissel per blok de volgorde van de vragen. Per blok kan de student wisselen tussen de vragen. Als een blok klaar is kan de student niet meer terug. Per blok geeft het de student de vrijheid om de tijd per vraag zelf in enige mate zelf aan te kunnen passen.

Twee na beste optie: Zorg ervoor dat alle studenten een andere volgorde van de toetsvragen krijgen. Dat maakt het ook moeilijker om samen te werken, hoewel wat gemakkelijker dan bij de beste optie.

Drie na beste optie: Voeg bijvoorbeeld 20 kort-antwoordvragen toe (en laat 10 MC-vragen weg) waarbij elke student er zelf 5 moeten kiezen om te beantwoorden. Elk kort antwoord is bijv. 2 punten waard. Je kan er ook voor kiezen om de MC-vragen te vervangen door bijvoorbeeld 15 open vragen van elk 5 punten. Lees dit bericht over het combineren van open en gesloten vragen in een toets.

Vier na beste optie: Laat studenten ook nog een statement tekenen dat ze niet zullen spieken. Helpt om de studenten die misschien overwegen om te spieken om dat toch maar niet te doen. Deze aanpak kan overigens in alle gevallen worden gevolgd.

Nog meer tips? Laat het me weten. Een mondelinge toets kan ook altijd nog.
Silvester.draaijer@vu.nl
Reacties zijn gesloten.