VU Onderwijsagenda 2023-2028: “Focus op een innovatieve mindset”

De Dienst Student- en Onderwijszaken (SOZ) wil er voor zorgen dat succesvol studeren, doceren en ontspannen mogelijk is aan de VU. Dat doen we nu met elf afdelingen, want per 1 mei 2023 is het VU Centre for Teaching and Learning, een samenvoeging van de al bestaande LEARN! Academy en de onderwijswerkplaats, ook onderdeel geworden van SOZ. Daarmee beslaan we een groot deel van de student- en docentondersteuningsketen bij de VU. En die ondersteuning doen we natuurlijk samen met de collega’s van de andere diensten en de faculteiten. En laat ik niet vergeten te melden dat in onze internationaliseringsketen SOZ invulling geeft (en natuurlijk kan dat ook alleen in samenwerking met de faculteiten en andere diensten) aan de VU-brede internationaliseringsstrategie, ten behoeve van ons onderzoek en onze onderzoekers.

Enfin, dat zal allemaal denk je wellicht als je dit leest. Wat is dit nu voor een inleiding / promotiepraatje? Wel dat dient als introductie op de VU Onderwijsagenda 2023-2028, recent vastgesteld door ons College van Bestuur. Dit is een coproductie van alle betrokkenen in het onderwijs, en bij elkaar gebracht door Isabella van Ophem, programmamanager Onderwijs. Het is een prachtige, relatief beknopte, agenda geworden waar duidelijk wordt wat we de komende jaren gaan doen, en wat we dus belangrijk vinden.

Zoals Jeroen Geurts, onze rector magnificus, zegt in het voorwoord: “Focus voor de komende jaren ligt op het toewerken naar een innovatieve mindset”. In de agenda zoomen we daar nog even op in: “Een innovatieve mindset is het constant zoeken naar, en in dialoog zijn over, de ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs”. En er zijn voldoende ontwikkelingen die hier voeding aan geven, bijvoorbeeld op het terrein van flexibilisering, leven lang ontwikkelen, samenwerkingen in de regio (hbo’s), openheid van onderwijs, en de kansen die de digitaliseringsimpuls onderwijs (Npuls) biedt (toepassing van nieuwe technologieën in het onderwijs).

En hoe mooi is het dat tegelijkertijd met het lanceren van de onderwijsagenda ook het CTL is opgericht. In de woorden van de directeur Janneke Waelen: “Het CTL is een centrum voor het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen over onderwijsontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met als doel om docenten, portefeuillehouders onderwijs, programmadirecteuren en iedereen die betrokken is bij onderwijs te versterken en ondersteunen, om zo samen een sterke gemeenschap van gepassioneerde onderwijsprofessionals op te bouwen.“

Maar wat gaan we dan doen? We hebben vier doelen benoemd voor de komende jaren, en die loop ik even kort langs:

Onderwijsprofiel

We willen er voor zorgen dat de identiteit van de VU, het belang dat we hechten aan diversiteit, een brede blik van onze studenten, goede aansluiting op het werkveld herkenbaar of verwerkt zijn op opleidingsniveau. De eerder genoemde kansen die we zien (en waar we ook al aan werken), zullen nog sterker terugkomen. En natuurlijk blijven kwaliteit en relevantie essentieel.

Studentsucces

Hoe mooi was het dat een aantal jaren geleden het begrip studiesucces aangevuld werd met studentsucces. Dat is namelijk waar het uiteindelijk om draait. We zeggen al langer dat je bij de VU niet “iets” wordt, maar “iemand”. Dat betekent dat we ook wel wat verwachten van onze studenten, dat ze zelf regie nemen over hun studiepad, dat ze betrokken zijn en zich laten horen, en dat ze onze waarden omarmen. Recent nog hebben we onze gedragscode herijkt. Onze hele universitaire gemeenschap heeft dit richtsnoer. En we willen samen met de studenten verder werken aan studentenwelzijn, – weerbaarheid en veerkracht.

Docentsucces

Naast het al eerder genoemde, en net opgerichte, Centre for Teaching and Learning, dat een echte (social) hub voor alle docenten wil zijn, willen we ook aandacht besteden aan het verlagen van de werkdruk. En echt onze onderwijsprofessionals op een juiste manier erkennen en waarderen. Dat we deze onderwijsagenda al langer hebben is ontstaan uit het idee om ons onderwijs een sterk podium te geven; we hebben tijdens ons nieuwjaarsgala ook specifiek aandacht voor talenten in en voor het onderwijs.

Onderwijs faciliteiten

We willen op de VU zorgen dat iedereen, student, docent, onderzoeker, en alle medewerkers, zich goed ondersteund voelt. Voor het onderwijs hebben we daar al veel voor in gang gezet. We beseffen ook dat we er nog niet zijn. We werken hard aan het stroomlijnen van de informatievoorziening, het verhogen van onze capaciteit op gebied van digitaal toetsen, het onderzoeken van een slimmer academisch jaar, en werken steeds meer datagedreven. De puzzel die we hebben om te zorgen dat we onze onderwijsruimtes optimaal inzetten zodat zoveel mogelijk onderwijs op de campus kan worden gegeven willen we graag gaan oplossen. En de ontwikkelingen die activerend blended onderwijs, leven lang ontwikkelen, open onderwijs en flexibilisering van het onderwijs meebrengen, zullen we ook goed moeten ondersteunen en faciliteren.

Voor dit jaar hebben we een vertaling gemaakt van wat het voor ons betekent. Mooie uitdagende tijden liggen er voor ons!

Wilma van Wezenbeek
18 mei 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.