Als consultant bij het Audiovisueel Centrum aan de VU is Erik Boon nauw betrokken bij de transformatie van offline naar online onderwijs. Erik heeft een paar drukke weken achter de rug, maar hij is vooral positief: “Het is leuk dat we nu met dingen bezig zijn waarvan ik al eerder dacht dat we daar meer vaart achter zouden moeten zetten.” Eerst was Erik vooral bezig met het instrueren van docenten over het gebruik van verschillende online platformen en hielp hij bij het maken van opnames.

Nu richt hij zich met name op het maken van kennisclips over hoe docenten het onderwijs kunnen verrijken door gebruik te maken van de media. “Online onderwijs gaat niet meer weg, dus het is nu tijd om goed te bedenken hoe daarmee om te gaan.” Volgens Erik zijn we toe aan een transformatie in het lesgeven en zouden docenten vaker asynchroon te werk moeten gaan. “In plaats van alles synchroon te bespreken tijdens hoorcolleges, zou een docent de stof beter kunnen opdelen. De docent zou bijvoorbeeld lessen kunnen opnemen, zodat de studenten deze thuis kunnen bestuderen. Dan kan vervolgens de contacttijd beter benut worden: er is meer tijd voor vraag en antwoord, voor werken in groepen en vooral voor meer verdieping. Deze manier van online onderwijs is efficiënter en geeft een beter leerresultaat dan de klassieke hoorcolleges.” Ook ziet hij mogelijkheden om de interactie in het online onderwijs uit te breiden, bijvoorbeeld door in Zoom zowel de mogelijkheid tot spreken te benutten, maar ook in chatvorm te kunnen reageren. Op die manier kunnen studenten interactief bezig zijn tijdens de Zoom lessen. Voorwaarde is daarbij wel, zegt Erik, dat er dan een moderator aanwezig is, die helpt bij het faciliteren van het interactieve onderwijs.

Erik gaat er vanuit dat een hybride vorm zal ontstaan tussen het reguliere onderwijs en de online colleges wanneer de campusdeuren weer opengaan. Regulier onderwijs en de campusbeleving zijn ook erg belangrijk, het is een verbindende factor die zorgt voor een gezamenlijke ontwikkeling. Als je Erik vraagt hoe het thuiswerken bevalt, staat hij daar wel positief in. “Ik denk dat ik de aankomende periode maximaal twee of drie keer per week naar de VU ga, dat thuiswerken bevalt mij wel.” Wat hij wilt meegeven aan docenten, is dat je beter de studenten individueel of in groepen kunt laten werken aan opdrachten tijdens de contacturen waarbij zij zich verdiepen in de stof, de leerstof kan je aanbieden via opgenomen clips of hergebruik van al bestaande opgenomen colleges.