Karin Zondervan is projectarchitect bij IT. Eén van haar taken is ervoor te zorgen dat verschillende systemen in het IT-landschap van de VU goed op elkaar aansluiten. “De Vrije Universiteit is altijd bezig met innovatie en het aanschaffen van nieuwe systemen hoort daarbij, maar sinds alles in korte tijd online moest gebeuren, moesten we in rap tempo nieuwe systemen kopen. Normaal nemen we er een paar maanden de tijd voor om alles goed voor te bereiden en in te richten, maar nu moest alles heel snel. Daardoor moesten we erg creatief zijn.”

Sinds de ingang van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de VU druk bezig met het waarborgen van de privacy, maar dat is door het online onderwijs nog urgenter geworden. Karin is één van de mensen die ervoor zorgt dat alle software veilig is en veilig blijft. Daarvoor moesten vele verschillende afdelingen met elkaar samenwerken. “De samenwerking is goed gegaan,” vertelt Karin. “We waren creatief en wendbaar. Op de afdeling IT noemen we dit “agile” werken. Ik vind het erg fijn om te zien dat dit nu ook op andere plekken van de VU gebeurt. Vastklampen aan jaarplannen werkt soms averechts. Het kan heel goed zijn om slechts kleine gedeelten te ontwikkelen en tussentijds om feedback te vragen die vervolgens meteen verwerkt kan worden.”

Nu dat veel dingen voor online onderwijs geregeld zijn, ligt de focus op het kijken naar de nieuwe offline mogelijkheden voor studeren en werken op de campus. Enthousiast is Karin ook over het onderwerp waar ze kortgeleden over heeft geleerd: liberating structures. “Dat is een methode waarin verschillende evenementen, bijeenkomsten of overleggen op een actievere en inclusievere manier vormgegeven worden. Dit zou best interessant kunnen zijn voor docenten. Het idee is dat je de onderwerpen opbouwend behandelt: eerst denk je er in je eentje over na als voorbereiding. Vervolgens bespreek je dit in tweetallen en dan in viertallen. Pas daarna wordt het plenair behandeld. Dit is efficiënter, omdat je zelf al veel voorwerk doet en je het onderwerp compleet eigen maakt. De Zoom Breakout Rooms zouden hier bijvoorbeeld ideaal voor zijn.”

Op de laatste vraag of Karin door het thuiswerken meer tijd had voor eigen persoonlijke hobby’s, schudt ze haar hoofd. “Ik moest aanvankelijk juist heel veel van mijn eigen projecten aan de kant zetten. Daar kan ik nu weer aan beginnen, maar nee, voor hobby’s was zeker geen tijd.”