Arjen Heijstek is medewerker werkzaam bij de afdeling onderwijsontwikkeling op de VU. Hij was een van de sleutelfiguren bij het omschakelen van offline naar online onderwijs op de VU tijdens de eerste weken van de coronacrisis. Hij organiseerde onder andere facultaire online spreekuren om docenten en andere medewerkers te helpen met de navigatie in de digitale wereld van het online lesgeven. “Elke ochtend organiseerde ik spreekuren samen met een student-assistent. Via Zoom stuurde ik een Outlook uitnodiging naar docenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

“Ik probeerde er zoveel mogelijk te zijn voor de gewone docent die het net wat moeilijker vond om goed gebruik te maken van alle digitale middelen. Aanvankelijk was het lastig om met docenten in contact te komen, maar al gauw stroomden de vragen en opdrachten binnen.

Arjen was ook betrokken bij de voorbereidingen van het nieuwe semester. “We wilden inzetten op een blended systeem. Ik ben altijd wel een voorstander van blended learning geweest, maar had dit liever verwezenlijkt in kleinere stappen.” Volgens Arjen miste er in de begindagen een duidelijke structuur, zowel aan de beleidskant als aan de onderwijskant. “Docenten wisten niet goed wat ze wilden. Ze moesten opnieuw gaan nadenken over vragen zoals: ‘Hoe zet ik mijn vak in elkaar?’; ‘Wat verwacht ik van studenten en wanneer verwacht ik dit?’; en vooral ook: ‘Hoe ga ik toetsen?’ Tijdens online bijeenkomsten, of dit nu vergaderingen of colleges zijn, is het heel makkelijk om afgeleid te raken. Daarom moeten er ankerpunten zijn die structuur en houvast bieden.”

Inmiddels zijn we alweer een tijdje verder in de coronacrisis en raken we, voor zover dat kan, meer gewend aan de huidige situatie. Ook voor Arjen was het in het begin even slikken om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dankzij zijn specialistische kennis kon Arjen ook de uitdaging aangaan om zijn bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijk werkend online systeem waarin mensen met elkaar in verbinding komen te staan. “Het blijft druk, maar in positieve zin,” vertelt hij. “Docenten nemen contact met mij op om hun onderwijs te verbeteren. Ik geef verder elke week wel een workshop, vooral bij FSW en de spreekuren doe ik ook nog steeds elke dag. Online toetsvormen speelt op dit moment een grote rol. We kijken hoe we het beste online kunnen toetsen en hoe je met Testvision tewerk moet gaan.”

Op de vraag wat Arjen hoopt te blijven zien, antwoordt hij het volgende: “Als alles een beetje voorbij is, hoop ik dat mensen over de digitale drempel heen zijn gestapt waar ze eerder tegenaan hikten. Ik hoop dat er meer gebruik gemaakt zal worden van de digitale mogelijkheden en ze beter geïncorporeerd zullen worden in het onderwijs. Verder denk ik dat thuiswerken veel normaler zal zijn. Ook ik zal denk ik vaker thuis zitten.”

Als laatste wil Arjen aan docenten meegeven dat structuur en feedback bieden heel belangrijk is. “De studenten kunnen dat goed gebruiken in deze tijd. Maak gebruik van de tools die er zijn, zoals het geven van audio of video feedback in Canvas of gebruik maken van het programma FeedbackFruits en sta in contact met je studenten. Ook zorgen deze digitale gereedschappen ervoor dat je op een hele andere manier naar onderwijs kijkt. Je brengt heel goed in kaart wat studenten doen tijdens het leren en zo kan je als docent gerichter ondersteuning bieden.”