Cees van Gent is Projectleider Onderwijsondersteuning bij de Universiteitsbibliotheek van de VU. Toen duidelijk werd dat men voorlopig vanuit huis moest werken, heeft de UB zich direct aangesloten bij de initiatieven die SOZ/NT&L heeft ontwikkeld om de docenten te ondersteunen bij hun zoektocht naar het online maken van hun onderwijs. Op deze manier is Cees betrokken geraakt bij een ad hoc-projectgroep gericht op onderwijsondersteuning, heeft hij de dagelijkse online helpdesk bemand samen met Erik Boon en neemt hij deel aan werkgroepen over strategische doorontwikkeling van deze ondersteunende initiatieven.

Het is volgens Cees belangrijk dat de UB actief is in deze werkgroepen, omdat het perspectief van specifieke wettelijke auteursrechtelijke aspecten wellicht ondergesneeuwd zouden kunnen raken bij het onder hoge druk online maken van het onderwijs. “We zagen aankomen dat in de paniek mensen zomaar middelen zouden gebruiken waar ook op auteursrechtelijk niveau naar gekeken zou moeten worden. Om docenten te helpen aan aanvullende onderwerpen en literatuur, hebben we bijvoorbeeld vak- & themaspecialisten. Docenten kunnen bij hen aankloppen voor ondersteuning bij de keuzes die zij nu moeten maken.” Cees vindt dat het wat betreft de auteursrechten niet moeilijker, maar juist makkelijker gemaakt moet worden voor een docent. Een docent moet allerlei informatie kunnen gebruiken, zonder dat hij zelf teveel moet nadenken over auteursrechtelijke consequenties. “Daarin moeten wij als VU de docent faciliteren.”

De inhoudelijke werkzaamheden van Cees zijn over het algemeen hetzelfde gebleven. Hij werkte voor de corona crisis veel op nationaal niveau samen met anderen aan projecten, dus dat is nu zonder de reistijd juist makkelijker te doen via videoconferencing-tools. “Via Zoom gaat dat eigenlijk veel efficiënter, de spreektijd is beter en makkelijker verdeeld en mensen krijgen over het algemeen meer aandacht voor hun inbreng en daarnaast zijn er geen problemen voor de forenzen. Het enige wat je af en toe toch mist zijn de emoties en blikken van mensen die meer context bieden en een bijdrage leveren aan een goed lopend gesprek. Noem het de wandelgang of het koffieapparaat-gesprek. Het lijkt minder politiek.” De baan van Cees leent zich goed voor thuiswerken, aangezien hij veel werkt aan projecten die op afstand bestuurt kunnen worden. Dat thuiswerken wil hij er dan ook graag in houden. Op de vraag waar hij naar uitkijkt als hij de VU campus mag betreden, antwoordt hij dat hij daar nog helemaal niet over heeft nagedacht. Wel heeft hij nagedacht over het volgende academische jaar. “Mijn zoon gaat binnenkort studeren aan de VU, en ik vind het erg belangrijk dat er wordt gekeken naar hoe deze nieuwe studenten opgevangen worden. Er moet gezorgd worden dat juist deze studenten elkaar en de mensen van de VU goed kunnen ontmoeten en leren kennen. Het is de bedoeling dat ze zich thuis kunnen voelen, en het is de verantwoordelijkheid van iedereen die op de VU werkt of studeert om daar aan bij te dragen.”