De Vrije Universiteit werkt ontzettend hard aan het omschakelen van een offline campus naar een online community. Allerlei groepen zoals docenten, ondersteuners en studenten, hebben hun eigen wensen en verwachtingen kenbaar gemaakt, maar dan moeten de verwachtingen nog getransformeerd worden naar een toegankelijk en gebruikersvriendelijk systeem. Iemand die daar hard aan meewerkt is Silvester Draaijer, beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie en ICT en daarnaast Kwartiermaker bij Network for teaching and learning (NT&L). Hij zorgt ervoor dat innovatieprojecten op gang komen en brengt alle betrokkenen bij de projecten bij elkaar.

Als je hem vraagt hoe het gaat, is zijn eerste antwoord: “Ontzettend druk! Projecten waar voorheen nog ruim de tijd voor was, moeten nu zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden. Je wilt namelijk dat docenten zo snel mogelijk aan de slag kunnen en dat studenten geen achterstand of vertraging oplopen.”

Op dit moment is Silvester onder andere bezig met het opzetten van Online Proctoring, een manier van online tentamineren. Het is niet erg gemakkelijk, er moet gedacht worden aan geld, privacy, technische oplossingen, en dat dan voor de hele VU populatie.
Bij de vraag hoe hij denkt dat de VU na het Corona-tijdperk zal functioneren, antwoordt Silvester: “Ik zou graag zien dat studenten niet meer voor elke gebeurtenis naar de VU hoeven komen. Dat we bijvoorbeeld maar twee keer een collegezaal met 500 man- als dat dan überhaupt mag – vullen in plaats van 16 keer, en dat ervoor gekozen wordt om de overige colleges online aan te bieden. Dat is te doen door onder andere allerlei interactieve vormen te gebruiken die het online landschap aanbiedt, zoals bijvoorbeeld vraag- en antwoordspellen”

Ook vermoedt Silvester dat de privacy discussie rondom Online Proctoring nogmaals heropend zal worden, aangezien de uitvoering toch iets anders zal zijn. “De student zal waarschijnlijk toestemming moeten geven voordat deze begint aan het tentamen. Het is dan logistiek nog moeilijk om te bedenken hoe je ervoor zorgt dat studenten niet op het laatste moment geen toestemming verschaffen!” Wel ziet Silvester een mooie mogelijkheid van Online Proctoring voor studenten met een functiebeperking die niet altijd op de VU terecht kunnen of voor studenten die in het buitenland zitten.

Silvester kijkt het meeste uit naar de tijd en de mogelijkheden om aan wat andere projecten te werken, zoals het Goal Setting project, de Online Feedback Bibliotheek en de Group Peer Feedback-functie. Waar hij naar uitkeek was 11 mei toen de eerste grootschalige online geproctorde toesten met Proctorio live gingen. En dat was mooi, want het ging heel goed.
Heeft Silvester nog iets als afronding mee te geven aan de VU-campus? “Ja, dat VU NT&L er alles aan doet om docenten en studenten zo goed mogelijk te ondersteunen om goed en verantwoord online onderwijs te maken.”
Wij bedanken Silvester en zijn team namens alle online-gebruikers van de hele VU!