‘Groots’ Kleinschalig Onderwijs

Onderwerp In de bachelorfase van de geneeskundeopleiding speelt het kleinschalig onderwijs, in de vorm van studiegroepen, een belangrijke rol. Het doel van deze wekelijkse bijeenkomsten is dat studenten in de…

READ MORE

Aansturen Curriculum Commissie

Onderwerp Aansturen Curriculum Commissie De Curriculum commissie “Bachelor Kunstmatige Intelligentie” heeft als opdracht het onderwijs van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie opnieuw te ontwerpen, op zo’n manier dat het een eigen…

READ MORE

Actief leren door formatief evalueren

Onderwerp Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd…

READ MORE

Bachelorthesis in de Geneeskunde opleiding

Onderwerp Wetenschappelijke doorbraken zijn essentieel voor medische vooruitgang. Dit betekent dat toekomstige artsen niet alleen goede dokters moeten zijn, maar ook wetenschappelijke ontwikkelingen moeten kunnen volgen en zo mogelijk hieraan…

READ MORE