De VU Onderwijswerkplaats heeft per 1 juli 2020 extra student-assistenten in dienst genomen. Zij kunnen docenten van alle faculteiten adviezen geven en hand-en-spandiensten verrichten voor het voorbereiden van het onderwijs voor het Academisch jaar 2020-2021 (niet voor het uitvoeren). De student-assistenten van de VU Onderwijswerkplaats   helpen bij en adviseren over het inrichten van Canvas en het gebruik van specifieke tools. Vanuit hun student-perspectief kunnen ze ook aangeven wat goed zou zijn om  in het onderwijs in te voeren.

Hoe kan een faculteit gebruik maken van de diensten van de student-assistenten?

  • Via de faculteit. Het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning bij het voorbereiden van het onderwijs gaat via jouw faculteit (jouw facultaire contactpersoon Online Onderwijs, beleidsmedewerker of opleidingsdirecteur). Je moet je daarom eerst tot hen wenden. Als je het er samen over eens bent  dat je even wat extra handjes nodig hebt voor een specifieke klus (bijv. een online workshop of advies voor een groep docenten), dan neemt die facultaire persoon contact met ons op.  We bepalen dan  zo snel mogelijk samen welke student-assistent op dat moment beschikbaar is. De beschikbare student-assistent neemt dan contact met je op om te kijken wat nodig is en of de student-assistent nuttig ingezet kan worden. We proberen student-assistenten zoveel mogelijk te clusteren per faculteit, maar ze worden aangestuurd vanuit de VU Onderwijswerkplaats.
  • De lijst met facultaire contactpersonen staat onder aan deze pagina.

  • Via de workshops van de VU Onderwijswerkplaats. Ontmoet de student-assistenten bij de workshops die door VU NT&L worden georganiseerd. Deze workshops zijn ook te vinden via de evenementenlijst van de VU Onderwijswerkplaats. De workshops behandelen een meer specifiek thema, maar vaak is er volop ruimte voor vragen en antwoorden.
  • Via het vragenloket van VU NT&L. Je kunt je vraag insturen via dit formulier. Vragen die daar binnen komen worden naar LEARN! Academy gestuurd, het AVC, de mensen achter online proctoring of naar de VU Onderwijswerkplaats. Afhankelijk van je vraag wordt deze beantwoord door een expert of door student-assistenten als dat het meest geschikt is voor de vraag.
  • Via e-mail aan de VU Onderwijswerkplaats.

Ondersteuning vanuit de faculteit

Mocht je een vraag direct aan de Canvas ondersteuning van je eigen faculteit willen sturen, gebruik dan de algemene canvas e-mailadressen die je onderaan deze pagina vindt.

Als je nog sneller contact wil, mail dan naar de contactpersoon voor ondersteunersoverleg Online onderwijs.

Facultaire ondersteuners Online onderwijs

Faculteit/dienstContactpersoonE-mail
Faculteit der Bètawetenschappen (BETA)Jarno Cosijnj.cosijn@vu.nl
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW)Ben Stuyvenbergb.f.stuyvenberg@vu.nl
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB)Anja de Koninga.dekoning@vu.nl
Faculteit Religie en Theologie (FRT)Johan Roelandj.h.roeland@vu.nl
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH)Noëlle Swaann.s.swaan@vu.nl
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)Arjen Heijsteka.t.heijstek@vu.nl
Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)Diana Razab Sekhd.razab@acta.nl
Faculteit der Geneeskunde (VUMC)Cor Campsc.camps@amsterdamumc.nl
School of Business and Economics (SBE)Sylvia Vissersylvia.visser@vu.nl
Universiteitsbibliotheek (UB)Cees van Gentsteunpuntleermaterialen.ub@vu.nl

Zij nemen deel aan het ondersteunersoverleg online onderwijs dat elke maandag wordt gehouden.