Laden Evenementen« Alle Evenementen

Geannuleerd ivm coronavirus. Ondernemerschapsonderwijs: Wat en hoe! | Entrepreneurship Education: What and how!

april 20 @ 13:00 - 14:00

Categorie: Education (overall), Entrepreneurship, ICT&O, KnowVU event, Ondernemerschap, VU Onderwijscafé

Photo by fauxels from Pexels

[Dutch]

Het stimuleren van ondernemerschap is één van de belangrijke thema’s van het nieuwe Instellingsplan van de VU. De VU meent dat ondernemendheid dé houding is om maatschappelijke problemen op te lossen en om, bijvoorbeeld, vraagstukken rondom diversiteit aan te pakken. Het gaat dus niet alleen om ‘ klassiek’ ondernemerschap, maar zeker ook over sociaal ondernemerschap. Maar hoe ontwikkel je ondernemerschap en hoe ziet goed ondernemerschapsonderwijs er uit? Welke onderdelen zitten daarin? Hoe moet de samenhang in een curriculum zijn?

In dit Onderwijscafé laat Marlous Blankesteijn van de opleiding Science, Business and Innovation zien hoe ondernemerschapsontwikkeling systematisch in een (Master)curriculum verweven kan worden. Het SKO-project van Marlous Blankesteijn was gericht op een herziening van de methodologieleerlijn in de masteropleiding. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding passend bij science-based entrepreneurship and innovation staat centraal in de opleiding. Binnen de masteropleiding wordt op een aantal momenten methodologie-onderwijs verzorgd. De student ontwikkelt grondige kennis van, en meer ervaring met, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, met het oog op doorvertaling van fundamentele wetenschap en technologie naar commerciële en/of maatschappelijke toepassing.

Tijdens het Onderwijscafé vertelt Marlous over de keuzes die gemaakt zijn bij de inrichting van het curriculum en de dilemma’s die daarbij een rol spelen. Samen met de deelnemers zal Marlous spreken over mogelijkheden en toepassingen van haar inzichten voor andere opleidingen. Ook opleidingen zoals bijvoorbeeld in de hoek van Geesteswetenschappen of Rechtsgeleerdheid  waarbij ondernemerschap niet direct als te ontwikkelen competentie in het oog springt.

[English]

Stimulating entrepreneurship is one of the important themes of the new VU Institutional Plan. The VU is of the opinion that entrepreneurship is the attitude that is needed to solve societal problems and, for example, to address issues of diversity. So it’s not only about ‘classic’ entrepreneurship, but certainly also about social entrepreneurship. But how do you develop entrepreneurship and what does good entrepreneurship education look like? What are the components? What should be the coherence of a curriculum?

In this Education Café, dr. Marlous Blankesteijn of the Science, Business and Innovation programme, shows how entrepreneurship development can be systematically woven into a (Master) curriculum. Marlous Blankesteijn’s SKO project was aimed at revising the methodological line in the Master’s programme. The development of knowledge, skills and attitude appropriate for science-based entrepreneurship and innovation is central to the programme. Within the master’s programme, methodology education is provided at a number of moments. The student develops thorough knowledge of, and more experience with, conducting scientific research at the intersection of natural and social sciences, with a view to translating fundamental science and technology into commercial and/or social application.

During the Onderwijscafé, Marlous will talk about the choices made in the design of the curriculum and the dilemmas that play a role in this. Together with the participants Marlous will discuss the possibilities and applications of her insights for other courses. Also programmes in, for example, the field of Humanities or Law in which entrepreneurship would not immediately catch the eye as a competence to be developed.

 

Ambities in het ondernemerschaponderwijs aan de VU

Ambities rondom ondernemerschap in het VU onderwijs

Registreren

Tribe Loading Animation Image