Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Sociale Veiligheid: zorgwekkend gedrag – Bram van der Meer (Dantes Psychology) – Nederlands

7 december 2021 @ 15:30 - 17:00

Voertaal is Nederlands.

English below ▼

In het hoger onderwijs komt gedrag dat als onprettig wordt ervaren dagelijks voor. Bepaalde gedragsuitingen zijn echter dermate belastend of zelfs schadelijk voor de ander, dat we het gedrag zorgwekkend kunnen noemen. Het gedrag voelt onveilig voor degenen die daarmee geconfronteerd worden en kan allerlei vormen van schade voor anderen of voor de organisatie tot gevolg hebben. Denk daarbij aan structureel pestgedrag, valse beschuldiging, machtsmisbruik, stalking, suïcidale uitingen en bedreiging.

Dergelijk gedrag heeft niet alleen invloed op het gevoel van veiligheid van het primaire doelwit, vaak blijkt dat ook zijn of haar collega’s en de privé-omgeving er last van hebben. Hoewel doorgaans wordt gedacht dat zulke incidenten zeer zelden voorkomen, is het tegendeel het geval. In deze bijeenkomst zal Bram van der Meer (Dantes Psychology Services) dit met cijfers illustreren. Ook wordt uiteengezet waarom slachtoffers en getuigen zo terughoudend zijn om incidenten te melden. Beschreven wordt welke mogelijkheden er bij de VU zijn om ongewenst gedrag tegen te gaan, en bij wie melding gedaan kan worden in geval van concrete incidenten of meer algemene zorgen over veiligheid.

Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd bij welke signalen men extra alert moet zijn. De deelnemer krijgt een korte inleiding aangaande wetenschappelijke methoden die gebruikt worden om de ernst van zorgwekkend gedrag in te kunnen schatten. Tot slot worden suggesties gedaan over wat wel en niet te doen in geval een student of medewerker een verhaal komt vertellen waar men zich zorgen over maakt. Belangrijke vragen zijn: hoe reageer ik op het verhaal? Moet ik doorvragen of het alleen maar aanhoren? Wat doe ik als de persoon zegt dat ik het aan niemand anders mag vertellen? Aan het eind van de workshop is ruimte voor vragen.

Via bovenstaande registratieknop kun je je aanmelden, waarna je de Zoomlink en het wachtwoord ontvangt. Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. De informatie voor de Zoom meeting staat ook vermeld op vu.nl/agenda. Voor verdere informatie, neem contact op met onderwijswerkplaats@vu.nl.

In higher education, behaviour that is experienced as unpleasant occurs on a daily basis. However, certain behavioural expressions are so burdensome or even harmful to others, that we refer to the behaviour as worrying or concerning. The conduct feels unsafe for those victimized and can result in all forms of damage to others or to the organization. This includes ongoing bullying, false accusations, abuse of power, stalking, suicidal expressions and threats.

Such behaviour not only affects the primary target’s sense of security, it often turns out that his or her colleagues as well as the private environment are also affected. Although it is generally thought that such incidents occur very rarely, the opposite is true. In this session, Bram van der Meer (Dantes Psychology Services) will illustrate this with statistics. He will also explain why victims and witnesses are so reluctant to report violent incidents. During the workshop the trainer will describe the options available at VU Amsterdam to combat concerning behaviour, and to whom to report in the event of concrete incidents or more general concerns about safety.

The trainer will use casework in order to explain behavioural indicators that should be seen as high risk behaviour. The trainer will also elaborate shortly on scientific methods available to estimate the seriousness of concerning behaviour. Finally, suggestions are made about what to do and what not to do in case a student or employee shares a story that feels concerning. Important questions are: how do I react to the story? Should I keep on asking or just be a friendly listener? What do I do if the person tells me not to talk about it with anyone else? There will be the opportunity to ask  questions at the end of the workshop.

You can register via the registration button above, after which you will receive the Zoomlink and password. Registration is appreciated but not mandatory. The details for the Zoom meeting are also on vu.nl/events. For further information, please contact onderwijswerkplaats@vu.nl.

Registraties zijn gesloten voor dit evenement

Gegevens

Datum:
7 december 2021
Tijd:
15:30 - 17:00
Evenement Categorieën:
,

Locatie

passcode 7 december
gkL9p8