Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

maart 2020

Open leermaterialen worden steeds belangrijker. De overheid en haar onderwijsinstellingen zetten steeds sturender beleid in opdat zowel onderzoekoutput als onderwijsmaterialen vrij beschikbaar zijn. Tegelijkertijd kan het publiceren van open onderwijsmateriaal gezien worden als een vorm van valorisatie: het omzetten van onderzoeksinspanningen in voor de maatschappij waardevolle en bruikbare maatschappelijke kennis.

In deze sessie krijg je een overzicht van methoden en technieken om open leermateriaal te maken, maar ook om ze te vinden. Je krijgt inzicht in de manier waarop je open leermateriaal kan publiceren en er de erkenning voor kan krijgen.

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats.

Meer weten »

  A new meeting of the Special Interest Group (SIG) Perusall of the Vrije Universiteit. We will share the following on this day: The VU has a agreed on a Processor Agreement with Perusall. So we can move forward with more confidence that we use the system in compliance with GDPR. During the session Silvester Draaijer will explain what teachers can and cannot do in view of GDPR. The IT administrators have connected Persusall to our Canvas Development environment and…

Meer weten »

Uit internationale studies blijkt dat minstens 15% van de universiteitsstudenten last hebben van een depressie of van angsten. Wat betekent Caring Universities voor studenten van de VU om depressies te voorkomen en hoe kan je als docent hier gebruik van maken.

International studies show that at least 15% of university students suffer from depression or anxiety. What does Caring Universities mean for students at the VU to prevent depression and how can you, as a teacher, make use of this.

Meer weten »

Kom naar dit Canvascafé en ontdek hoe jij met de top 5 tips Canvas Studentvriendelijk kan maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats.

Meer weten »

Doorontwikkeling van het Onderwijs betekent dat de onderwijsruimte ook verder ontwikkelt. Bij Blended learning verschuift het verwerven van de kennis deels naar de online leeromgeving. De verwerking van de lesstof en de verdieping van het begrip vindt dan meer plaats tijdens de contacttijd.

Meer weten »

april 2020


Studenten met functiebeperking wordt gevraagd input te leveren om te onderzoeken of het afleggen van tentamens vanuit hun eigen huis een gewenste functionaliteit is | Students with disabilities are asked to provide input to investigate whether taking exams from their own home is a desired functionality.

Meer weten »

mei 2020De Universiteitsbibliotheek ondersteunt docenten en studenten bij het scannen en printen van 3D objecten. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij over de objecten die voor onderwijsdoeleinden zijn geprint. Sylvia Moes zal in deze bijeenkomst alles uitleggen over 3D printen, wat je ermee kan en waarom het een toegevoegde waarde heeft.

The university library supports teacher and students in scanning and printing 3D objects. During this meeting we will talk about the objects that have been printed for educational purposes. Sylvia Moes will explain everything about 3D printing in this meeting.

Meer weten »

juni 2020


https://unsplash.com/photos/O33IVNPb0RI Feedback geven op digitaal ingeleverde werkstukken en essays is van groot belang om het leren te stimuleren. Hoe kan je als docent dit effectief digitaal doen en op zo'n wijze dat de student er zoveel mogelijk baat bij heeft. Twee docenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen doen voor hun VU collega's uit de doeken hoe zij dit met Canvas effectief doen. Dit is een praktisch gericht Onderwijscafé. Providing feedback on digitally submitted papers and essays is very important…

Meer weten »

+ Exporteer Evenementen