Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

maart 2021

Tips for creating interaction – Melle Verlare & Nick Oskam (FGB) – English

maart 9 @ 15:30 - 17:00
passcode 9 maart, blended

During this training session two team members of the Blended Learning Psychology team, Melle Verlare and Nick Oskam, will take you on the journey of tips and tricks for creating interaction during digital classes. | Tijdens deze training zullen twee teamleden van het Blended Learning Psychology team, Melle Verlare en Nick Oskam je mee nemen op een reis vol tips en tools voor het creeëren van interactie tijdens het online lesgeven.

Meer weten »

Kickstart your knowledge clip – Erik Boon & Charlotte Meijer (VU Onderwijswerkplaats) – English

maart 11 @ 10:00 - 11:30
passcode 11 maart, clipstart

As a teacher, do you want to start making knowledge clips and do you want to know what the possibilities are? Or do you have an idea of what you want to record and want to know how to do it best? If so, sign up for this workshop! | Wil je als docent beginnen met het maken van kennisclips en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je een idee dat je wilt opnemen en wil je weten hoe je dat het beste kan doen? Schrijf je dan in voor deze workshop!

Meer weten »

Hybride onderwijs – Marijke Leijdekkers (LEARN! Academy) & Duco Bannink (FSW) – Nederlands

maart 16 @ 15:30 - 17:00

Duco gaat in “real time” laten zien hoe je in Canvas een Zoom-college opzet en laten zien welke stappen je moet zetten en de deelnemers gaan het daarna meteen ook zelf doen; hij laat zien hoe je share screen en de chatbox kunt gebruiken in Zoom; en hij maakt een vraag in Mentimeter en laat de deelnemers die gelijk beantwoorden, ook in “real time,” om te laten zien dat het echt niet moeilijk is. Marijke becommentarieert het geheel vanuit didactische overwegingen. De hele tijd door hebben we interactie. | In real time, Duco will set up an online Zoom-lecture in Canvas and show what steps you need to take and afterwards participants try it themselves; he will show how you might use share screen and the chatbox in Zoom; and he makes a question in Mentimeter and lets you answer it, also in real time, to show you how easy it is. Marijke comments on the proceedings from a didactical perspective. Along the way, we will be having a strongly interactive meeting.

Meer weten »

Lessons learned: top 5 meest gewaardeerde online onderwijstips – Charlotte Meijer en Birgit van Berlo (VU Onderwijswerkplaats) – Nederlands

maart 18 @ 10:00 - 11:30
passcode 18 maart, OnlineTips

Elke dag hebben wij, medewerkers van de onderwijswerkplaats, 1-op-1 gesprekken met docenten waar we hulp geven bij de overgang naar online onderwijs. Welke tips waren voor docenten het meest waardevol? Wij zetten ze op een rijtje voor je in deze workshop! | Every day we have 1-on-1 meetings with teachers where we give help with the transition to online education. Which tips have been most helpful to teachers? We list them for you in this workshop! This workshop will be given in Dutch.

Meer weten »

Caring Universities – Leonore de Wit & Roland Felt (FGB) – Nederlands

maart 23 @ 15:30 - 17:00

Binnen het bestaande psychologie curriculum – met een aparte stage – worden studenten opgeleid om psychologische interventies te doen bij andere studenten; bijvoorbeeld binnen het Caring Universities programma. In een interactieve workshop zullen de volgende thema’s aan bod komen: de professionaliteit en effectiviteit van studenten, het effect van anonimiteit in therapie en het effect van therapie zonder nabijheid. Ook zullen enkele trainees hun ervaringen delen over het coachen van studenten. | Within the existing psychology curriculum - with a separate internship - students are trained to perform psychological interventions with other students; for example within the Caring Universities program. In an interactive workshop the following topics will be discussed: the professionalism and effectiveness of students, the effect of anonymity in therapy and the effect of therapy without proximity. Some trainees will also share their experiences about coaching students.

Meer weten »

Online teaching of science education – Anneke Vuuregge en Sophia de Jong (BETA) – English

maart 25 @ 10:00 - 11:30

This year we have explored different ways to enable written explanations and calculations in an online setting. In this workshop we will discuss two of these ways: the iPad and the lightboard. We will show how these two devices can best be used, discuss pros and cons based on evaluations, and provide tips. There is plenty of time for answering questions and discuss or demonstrate ideas. | De afgelopen tijd hebben we verschillende middelen ontdekt om geschreven uitleg en berekeningen mogelijk te maken in een online omgeving. In deze workshop bespreken we twee van deze middelen: de iPad en het lightboard. We laten zien hoe deze twee middelen het beste kunnen worden gebruikt, en we bespreken de voor- en nadelen gebaseerd op evaluaties, en geven tips. Er is uitgebreid tijd voor het beantwoorden van vragen en het bespreken en demonstreren van ideeën.

Meer weten »

Hoe ontwerp ik een online les met impact? – Barbara Allart (LEARN! Academy) en Sjirk Zijlstra (Hogeschool Utrecht) – Nederlands

maart 30 @ 15:30 - 17:00

In deze workshop wordt samen gekeken naar hoe je jouw cursus/lessen in een online context impact te geven. Daarbij worden verschillende aspecten van (online) onderwijs in ogenschouw genomen: ontwerpen en uitvoeren komen aan bod, waarbij ook de rol van opdrachten en toetsen in een cursus belicht wordt. | This workshop will focus on creating an online course/class with impact. Multiple aspects of (online) education will be put in the spotlight: designing and teaching will be covered, and the role of assignments and tests in a course will be highlighted.

Meer weten »

april 2021

Ondernemerschapsonderwijs: Wat en hoe? – Marlous Blankesteijn (Science, Business and Innovation programme)

april 8 @ 10:00 - 11:30

Verdere informatie volgt binnenkort! | Further information will follow soon!

Meer weten »

Introduction Mentimeter – Julia Avidsson (Mentimeter)

april 13 @ 15:30 - 17:00

Further information will follow soon! | Verdere informatie volgt binnenkort!

Meer weten »

Hou je nakijktijd onder controle – Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats) en Toetsgroep VU

april 20 @ 15:30 - 17:00

Verdere informatie volgt binnenkort! | Further information will follow soon!

Meer weten »

Testvision en online Proctoring – Arjen Heijstek (FSW) & Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats)

april 22 @ 10:00 - 11:30

Verdere informatie volgt binnenkort! | Further information will follow soon!

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen