Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

november 2020

Student aan het woord: hoe hebben zij het online onderwijs ervaren – Marijke Leijdekkers en Charlotte Meijer; LEARN! Academy, VU Onderwijswerkplaats, Dutch Spoken!

november 3 @ 15:30 - 17:00

Van het één op het andere moment moest al het onderwijs online worden aangeboden. Docenten hebben hier hun uiterste best voor gedaan, weten we, maar hoe hebben studenten dit onderwijs tot nu toe ervaren? We hebben voor deze bijeenkomst, georganiseerd door LEARN! Academy en de VU Onderwijswerkplaats, studenten uitgenodigd die hun ervaringen met het online en afstandsonderwijs willen delen. | From one moment to the next, all education had to be offered online. Teachers have done their very best, we know, but how have students experienced this education so far? During this interactive meeting, organized by LEARN! Academy and the VU Education Lab, students will share their experiences with online and distance learning.

Meer weten »

Kickstart your knowledge clip – Erik Boon (Audiovisueel Centrum) en Student-assistenten (VU Onderwijswerkplaats); Voertaal Engels!

november 5 @ 10:00 - 11:30
passcode 5 november, clipstart

Wil je als docent beginnen met het maken van kennisclips en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je een idee dat je wilt opnemen en wil je weten hoe je dat het beste kan doen? Schrijf je dan in voor deze workshop! | As a teacher, do you want to start making knowledge clips and do you want to know what the possibilities are? Or do you have an idea of what you want to record and want to know how to do it best? If so, sign up for this workshop!

Meer weten »

Get started with TestVision en online proctoring – Arjen Heijstek; Faculteit Sociale Wetenschappen

november 12 @ 10:00 - 11:30
passcode 12 november, TestVision

Aangezien bijna al het onderwijs op afstand plaatsvindt, moeten docenten in toenemende mate werken met het platform TestVision en online proctoring met Proctorio. Arjen Heijstek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, expert op dit gebied, en de mensen achter de online proctoring processen, zullen je door de belangrijkste onderdelen van de programma’s leiden. | Since almost all teaching and testing takes place remotely, teachers increasingly have to work with the platform TestVision and online proctoring with Proctorio. Arjen Heijstek of the Faculty of Social Sciences, expert in this field, and the people behind the online proctoring processes, will guide you through the most important parts of the programs.

Meer weten »

e-Community Service Learning – Geertje Tijsma, Floortje Opbroek en Nadine Blignaut – van Westrhenen; Community Service Learning

november 17 @ 15:30 - 17:00

Bij CSL zet de student academische kennis en vaardigheden in om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waarbij nauw wordt samengewerkt met maatschappelijke partners. Online CSL is daarnaast veelbelovend als het gaat om studentbetrokkenheid en -motivatie, efficiëntie en reciprociteit en biedt dan ook veel kansen voor universitair onderwijs juist in de komende periode | In CSL, the student uses academic knowledge and skills to contribute to solving societal challenges, in close collaboration with societal partners. Online CSL is shows promising effects when it comes to increasing student involvement and motivation, efficiency and reciprocity and therefore offers many opportunities for online teaching in the upcoming period.

Meer weten »

How do I get students to prepare for class? Ananda Verheijen; FbF, English spoken

november 19 @ 10:00 - 11:30

In deze workshop laat Ananda Verheijen zien hoe je online tools van FeedbackFruits kunt gebruiken om meer motiverende en activerende lees- of video-opdrachten te maken om bijv. studenten voor te bereiden op contactmomenten. | In this workshop, Ananda Verheijen will demonstrate how you can use online tools from FeedbackFruits to create more motivating and activating reading or video assignments e.g., to prepare students for your classes.

Meer weten »

Alternatieve toetsvormen in online onderwijs – Susan Voogd en Barbara Allart; LEARN! Academy

november 26 @ 10:00 - 11:30

MEER INFORMATIE VOLGT! MORE INFORMATION WILL FOLLOW!

Meer weten »

december 2020

How to arrange efficient and effective (peer)feedback? Ananda Verheijen; FeedbackFruits

december 1 @ 15:30 - 17:00

MEER INFORMATIE VOLGT! MORE INFORMATION WILL FOLLOW!

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen