Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

november 2020

Alternatieve toetsvormen in online onderwijs – Susan Voogd en Barbara Allart; LEARN! Academy

november 26 @ 10:00 - 11:30

Online onderwijs hoeft niet automatisch te betekenen dat een tentamen via online proctoring hoeft te worden afgenomen. In deze actieve workshop gaan de deelnemers onder leiding van Susan Voogd en Barbara Allart van LEARN! Academy aan de slag om te komen tot mogelijkheden voor een alternatieve toetsvorm. | Online education does not automatically mean that an exam has to be taken via online proctoring. In this active workshop the participants will be led by Susan Voogd and Barbara Allart of LEARN! Academy to come to possibilities for an alternative forms of testing.

Meer weten »

december 2020

How to arrange efficient and effective (peer)feedback? Ananda Verheijen; FeedbackFruits

december 1 @ 15:30 - 17:00

Het geven van feedback is een belangrijk instrument in het onderwijs om studenten zicht te geven op waar ze staan in hun leerproces. Dit kun je als docent doen, maar kun je ook over laten aan medestudenten. In deze workshop zal Ananda Verheijen vertellen over deze voordelen en je laten zien hoe je met de tools van FeedbackFruits peer feedback op een effectieve manier kunt inzetten. | Giving feedback is an important tool in education to give students insight in where they are in their learning process. You can provide feedback as a teacher, but you can also leave this to fellow students. In this workshop Ananda Verheijen will show you these benefits and show you how the tools from FeedbackFruits can help to implement peer feedback in an effective way.

Meer weten »

Mixed Classroom in an online setting – Amrita Das; LEARN! Academy

december 10 @ 15:30 - 17:00

Tijdens deze interactieve workshop, georganiseerd door VU Onderwijswerkplaats en LEARN! Academy, gaat Amrita Das in op de vertaling van het Mixed Classroom Educational Model naar de online classroom. | During this interactive workshop, organized by VU Education Lab and LEARN! Academy, Amrita Das will discuss the translation of the Mixed Classroom Educational Model  into the online classroom.

Meer weten »

VU OnderwijsBingo – Michiel Eijsbouts en zijn BingoBoys; Voertaal Nederlands!

december 11 @ 16:00 - 17:00

VU NT&L organiseert voor iedereen binnen de VU die het VU onderwijs mogelijk maakt, iets wat even de gedachten verzet en waar men vrolijk van wordt: de VU OnderwijsBingo! | VU NT&L is organizing something for everyone within the VU who makes VU education possible, something that will brighten their day and make them happy: the VU OnderwijsBingo!

Meer weten »

Kickstart your knowledge clip – Erik Boon (Audiovisueel Centrum), Charlotte Meijer (VU Onderwijswerkplaats), English spoken

december 15 @ 15:30 - 17:00

Wil je als docent beginnen met het maken van kennisclips en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je een idee dat je wilt opnemen en wil je weten hoe je dat het beste kan doen? Schrijf je dan in voor deze workshop! | As a teacher, do you want to start making knowledge clips and do you want to know what the possibilities are? Or do you have an idea of what you want to record and want to know how to do it best? If so, sign up for this workshop!

Meer weten »

januari 2021

Hoe ontwerp ik een les met impact? Barbara Allart (LEARN! Academy) en Sjirk Zijlstra (Hogeschool Utrecht)

12 januari 2021 @ 15:30 - 17:00

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »

Activerende (online) werkvormen – Marijke Leijdekkers; LEARN! Academy

19 januari 2021 @ 15:30 - 17:00

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »

Lecture recording with PowerPoint. Hands-on training met door VU ondersteunde ppt versie – Erik Boon (Audiovisueel centrum)

21 januari 2021 @ 10:00 - 11:30

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »

Get started with TestVision en online Proctoring – Arjen Heijstek (FSW) en Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats)

26 januari 2021 @ 15:30 - 17:00
passcode 26 januari, testvision

Aangezien bijna al het onderwijs op afstand plaatsvindt, moeten docenten in toenemende mate werken met het platform TestVision en online proctoring met Proctorio. Arjen Heijstek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, expert op dit gebied, en de mensen achter de online proctoring processen, zullen je door de belangrijkste onderdelen van de programma’s leiden. | Since almost all teaching and testing takes place remotely, teachers increasingly have to work with the platform TestVision and online proctoring with Proctorio. Arjen Heijstek of the Faculty of Social Sciences, expert in this field, and the people behind the online proctoring processes, will guide you through the most important parts of the programs.

Meer weten »

Sociale Veiligheid – Rob Pel (Hoofd beveiliging VU Amsterdam)

28 januari 2021 @ 10:00 - 11:30

Meer informatie volgt! Further information will follow!

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen