Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

maart 2019

Let op! Deze Onderwijscafé bijeenkomst vindt plaats in HG 05A16

Informatie volgt

Over het VU Onderwijscafé
Het VU Onderwijscafé is een plek waar iedereen met hart voor onderwijs elkaar ontmoet, waar docenten nieuwe contacten leggen en bestaande contacten onderhouden, waar onderwijservaringen worden uitgewisseld, waar nieuwe inspiratie wordt opgedaan bij onderwijsworkshops en waar collega’s van het UBVU, AVC, LEARN! Academy, SOZ, IT en KnowVU klaar zitten om advies te geven. Alle onderwijsvragen zijn bespreekbaar in het Onderwijscafé: groot of klein, innovatief of juist alledaags. Alleen een kop koffie komen halen mag natuurlijk ook.

Meer weten »

Zoveel mensen, zoveel meningen over de evaluaties. Maar wat voor instrument hebben we er nou mee in handen? Hoe kunnen we de evaluaties optimaal benutten en verbeteren en scherp krijgen wat de zin en onzin ervan is? En is er niet meer voorhanden dan alleen maar de digitale evaluaties? Het doel van de bijeenkomst is om vanuit een discussie met belanghebbenden (docenten, studenten, beleidsmakers, HRM) adviezen aan het CvB te geven die ervoor zorgen dat evaluaties de kwaliteitscultuur optimaal stimuleren.

Meer weten »

Let op! Deze Onderwijscafé bijeenkomst vindt plaats in HG 02A16

Informatie volgt

Over het VU Onderwijscafé

Het VU Onderwijscafé is een plek waar iedereen met hart voor onderwijs elkaar ontmoet, waar docenten nieuwe contacten leggen en bestaande contacten onderhouden, waar onderwijservaringen worden uitgewisseld, waar nieuwe inspiratie wordt opgedaan bij onderwijsworkshops en waar collega’s van het UBVU, AVC, LEARN! Academy, SOZ, IT en KnowVU klaar zitten om advies te geven. Alle onderwijsvragen zijn bespreekbaar in het Onderwijscafé: groot of klein, innovatief of juist alledaags. Alleen een kop koffie komen halen mag natuurlijk ook.

Meer weten »

april 2019

Als je echt iets innovatiefs wilt doen in je onderwijs heb je geld nodig. Er  zijn verschillende manieren om aan geld te komen: vraag het aan  je afdelingshoofd of aan je faculteitsbestuur, óf win een prijs! Leer in deze sessie hoe je dat doet!

Meer weten »

In dit onderwijscafé maak je kennis met de A Broader Mind Course. Dit VU-brede onderwijsprogramma richt zich op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van studenten aan hand van urgente maatschappelijke thema’s. Kenmerkend voor de A Broader Mind Course is dat enthousiaste studenten en medewerkers gezamenlijk bouwen aan vernieuwend onderwijs.  De VU heeft de ambitie om deze cursus op termijn voor alle bachelorstudenten verplicht te stellen. Momenteel draait een pilot bij 120 eerstejaars studenten van 5 diverse bacheloropleidingen. In het collegejaar 2019/2020 wordt de A Broader Mind Course open gesteld voor alle eerste en tweedejaars bachelorstudenten van de VU. De opleidingen kunnen er zelf voor kiezen om de cursus verplicht of vrijwillig aan te bieden aan hun studenten.  

Meer weten »

mei 2019

Get more out of TestVision. Of course with TestVision you can take classic multiple choice exams very well. But what small steps can you take to get more out of it? Among other things, we consider the Fill in the blank question, grading criteria, online review, exporting a test file and how easy it is to give intermediate tests.

Meer weten »

Onderwijs is niet alleen “core business” op de VU; onderwijs geven en verder ontwikkelen is bovendien ontzettend leuk en inspirerend. Op de VU gebeuren al veel mooie dingen maar doordat iedereen in zijn eigen (drukke) bubbel zit, weten we dat niet altijd van elkaar.
De deelnemers aan de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) hebben positieve verhalen verzameld over het onderwijs op de VU en alles wat daarmee te maken heeft. Op de VU-Onderwijsdag in februari hebben we deze verhalen centraal gesteld; onze eigen verhalen, maar ook juist die van bezoekers van die dag.
In dit onderwijscafé zetten we dit initiatief voort. We vertellen en beluisteren verhalen en brainstormen met de bezoekers over structurele manieren om positieve onderwijsverhalen te verzamelen en te verspreiden.

Meer weten »

juni 2019


Over het VU Onderwijscafé
Het VU Onderwijscafé is een plek waar iedereen met hart voor onderwijs elkaar ontmoet, waar docenten nieuwe contacten leggen en bestaande contacten onderhouden, waar onderwijservaringen worden uitgewisseld, waar nieuwe inspiratie wordt opgedaan bij onderwijsworkshops en waar collega’s van het UBVU, AVC, LEARN! Academy, SOZ, IT en KnowVU klaar zitten om advies te geven. Alle onderwijsvragen zijn bespreekbaar in het Onderwijscafé: groot of klein, innovatief of juist alledaags. Alleen een kop koffie komen halen mag natuurlijk ook.

Meer weten »

september 2019

Wat doet de VU nu en wat kun je als docent doen om de student te helpen? Marjolein Touwen en Elke van Doorn beantwoorden veel vragen over dit onderwerp.

Meer weten »

Academisch integer handelen is een basisvoorwaarde voor studeren en onderzoek doen aan de VU. Ga in gesprek met prof. Gjalt de Graaf over wat dit betekent voor de praktijk van alledag voor docenten en studenten. Breng je eigen dilemma in.

Meer weten »

oktober 2019

Sebastien Valkenberg, informatiespecialist Wijsbegeerte, vertelt hoe laatstejaarsstudenten hun scriptie (met een bereik van ongeveer 13 lezers) leren om te buigen tot een toegankelijk artikel dat relevant is voor iedereen.

Meer weten »

Tijdens dit onderwijscafé krijg je handige uitbreidingen van Google Chrome te zien om je leven als docent gemakkelijker te maken.

Meer weten »

november 2019

Hoe pak je de beoordeling van een stage precies aan? Of, nog ingewikkelder, de beoordeling van een community project? Welke variabelen weeg je mee en hoe bepaal je of de leerdoelen zijn behaald? Kom meepraten over deze dilemma's en mogelijkheden.

Meer weten »

Wat is het VU Mixed Classroom Educational Model precies, en wat kun je ermee bereiken?

Meer weten »

december 2019

    Wat kan je doen als opleiding om een sterk verhaal te hebben om een accreditatie/visitatie succesvol te doorlopen? Tim Lampe (beleidsmedewerkers Onderwijskwaliteit) gaat in gesprek met Mariëtte Huizinga van FGB. Mariëtte (opleidingsdirecteur van de bachelor Pedagogiek) en Wim Huisman (opleidingsdirecteur van de bachelor Criminologie) kregen beide  3x het oordeel 'goed' van de NVAO. Best-practices dus! Tim zal Mariëtte uitnodigen om te laten zien dat opleidingsmanagement, docenten en studenten 'het verhaal' van de opleiding moeten vertellen en hoe je…

Meer weten »

februari 2020


Sociale veiligheid in het onderwijs: hoe bereik je die en waar ga je met vragen en problemen? Rob Pel en Rosanne van Kampen zijn regiehouder Sociale veiligheid voor de VU. Ze organiseren workshops, bieden laagdrempelige hulp en hebben een expert team paraat (van juristen tot studentpsychologen).

Meer weten »

Prof. Wim Huisman, hoogleraar Criminologie bij de Vrije Universiteit, heeft veel succes met een collegevorm met elementen uit de Collegetour TV reeks. Studenten komen hierbij in interactie met experts uit het werkterrein. Tijdens deze workshop vertelt Wim Huisman over deze onderwijsvorm.

Prof. Wim Huisman, professor of Criminology at the Vrije Universiteit, has a lot of success with a lecture form with elements from the Collegetour TV series. Students will interact with experts in the field. During this workshop Wim Huisman talks about this form of education.

Meer weten »

maart 2020

Open leermaterialen worden steeds belangrijker. De overheid en haar onderwijsinstellingen zetten steeds sturender beleid in opdat zowel onderzoekoutput als onderwijsmaterialen vrij beschikbaar zijn. Tegelijkertijd kan het publiceren van open onderwijsmateriaal gezien worden als een vorm van valorisatie: het omzetten van onderzoeksinspanningen in voor de maatschappij waardevolle en bruikbare maatschappelijke kennis.

In deze sessie krijg je een overzicht van methoden en technieken om open leermateriaal te maken, maar ook om ze te vinden. Je krijgt inzicht in de manier waarop je open leermateriaal kan publiceren en er de erkenning voor kan krijgen.

Meer weten »

juni 2020

Open text books, open content en auteursrecht – Sylvia Moes/Cees van Gent, UB

juni 23 @ 15:30 - 17:00

In deze praktische sessie leer je hoe leermateriaal (open educational resources) te vinden, kopiëren, (her)gebruiken, bewerken, opnieuw arrangeren en verspreiden, binnen de wettelijke kaders van het auteursrechtelijk beschermd (her)gebruik van onderwijsleermaterialen. | In this practical session, you will learn how to find, copy, (re)use, edit, re-arrange, and distribute Open Educational Resources (OERs) within the legal framework of the copyright-protected (re)use of educational resources.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen