Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

april 2020

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

Leer in dit Onderwijscafe van de VU Onderwijswerkplaats hoe een methodologieleerlijn gericht op ondernemerschapsontwikkeling optimaal kan worden verweven in een opleidingsprogramma. | Learn in this Ondewijscafé of the VU Educational Lab how a methodological line focused on entrepreneurship development can be optimally woven into an educational programme.

Meer weten »

Studenten met functiebeperking wordt gevraagd input te leveren om te onderzoeken of het afleggen van tentamens vanuit hun eigen huis een gewenste functionaliteit is | Students with disabilities are asked to provide input to investigate whether taking exams from their own home is a desired functionality.

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

mei 2020

Om studenten optimaal te betrekken bij het onderwijs zijn uitdagende samenwerkingsopdrachten ideaal. Maar hoe maak een zo'n goede samenwerkingsopdracht en hoe begeleidt je die. Leer van collega's wat wel en niet werkt! | In order to involve students optimally in education, challenging collaborative assignments are ideal. But how do you make such a good collaborative assignment and how do you supervise it? Learn from colleagues what works and what doesn't!

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt docenten en studenten bij het scannen en printen van 3D objecten. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij over de objecten die voor onderwijsdoeleinden zijn geprint. Sylvia Moes zal in deze bijeenkomst alles uitleggen over 3D printen, wat je ermee kan en waarom het een toegevoegde waarde heeft.

The university library supports teacher and students in scanning and printing 3D objects. During this meeting we will talk about the objects that have been printed for educational purposes. Sylvia Moes will explain everything about 3D printing in this meeting.

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

juni 2020


In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

https://unsplash.com/photos/O33IVNPb0RI Feedback geven op digitaal ingeleverde werkstukken en essays is van groot belang om het leren te stimuleren. Hoe kan je als docent dit effectief digitaal doen en op zo'n wijze dat de student er zoveel mogelijk baat bij heeft. Twee docenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen doen voor hun VU collega's uit de doeken hoe zij dit met Canvas effectief doen. Dit is een praktisch gericht Onderwijscafé. Providing feedback on digitally submitted papers and essays is very important…

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

juli 2020

n dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

augustus 2020

In dit Canvascafé leer je vijf tips om jouw Canvaspagina zo studentvriendelijk te maken! Onder leiding van onze experts en enthousiaste studentassistenten ga je direct met je eigen cursus aan de slag. Neem je laptop mee want we helpen je graag in de Onderwijswerkplaats. | Come to this Canvascafé and discover how you can make Canvas Student Friendly with the top 5 tips! Under the guidance of our experts and enthusiastic student assistants, you can start your own course right away. Bring your laptop with you because we are happy to help you in the Educational Workshop.

Meer weten »

+ Exporteer Evenementen