Laden Evenementen

Weergave     Maand Lijst
Categorieën   ICTO KnowVU event LEARN! Academy Special Interest Group VU Onderwijscafé

april 2021

Introduction Mentimeter – Julia Arvidsson (Mentimeter) – English

april 13 @ 15:30 - 17:00
passcode 13 april, pentameter

Welcome to an interactive webinar about Mentimeter! We will be going through the basics of Mentimeter, and walk you through some use cases customised for teaching & learning. You will leave with lots of new ideas of how to become more creative, inclusive and engaging as a teacher with Mentimeter! | Welkom bij een interactief webinar over Mentimeter! We nemen de basisprincipes van Mentimeter met je door, en lopen met je door een aantal op maat gemaakte use cases voor lesgeven & leren. Je zult vertrekken met veel nieuwe ideeën over hoe je als leerkracht creatiever, inclusiever en aantrekkelijker kunt worden met Mentimeter!

Meer weten »

Onderwijs in professionele en academische ontwikkeling – Marianne Mak (Amsterdam UMC) & Noëlle Swaan (RCH)- Nederlands

april 15 @ 10:00 - 11:30

Het ontwikkelen van professionele en academische competenties is een kernopgave van het universitaire onderwijs. Maar wat zijn deze competenties precies? Hoe moeten deze competenties worden bereikt? Zijn er aparte cursussen voor? Moet het in elke cursus een plek krijgen? Hoe beoordeel je dit? Tijdens deze workshop gaan we me elkaar in gesprek over dit onderwerp. | The development of professional and academic competences is a core task of university education. But what exactly are these competences? How should these competences be achieved? Are there separate courses for them? Should it be included in every course? How do you assess them? During this workshop, we will discuss this subject with each other.

Meer weten »

Hou je nakijktijd onder controle – Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats) – Nederlands

april 20 @ 15:30 - 17:00

Kom naar deze sessie waarin essentiële tips worden gepresenteerd en bediscussieerd om de nakijktijd bij gebruik van veel opdrachten in het onderwijs onder controle te houden. Na afloop ken je de tips en de overwegingen om ze toe te passen, inclusief aanvullende aanwijzingen. En je bespaart je tijd op de lange termijn! | In this session, we present eight essential tips to keep your grading time under control. Come to this session where the tips will be presented and discussed. Afterwards, you will know the tips and the considerations for applying them, including additional instructions. And save time of course!

Meer weten »

CANCELLED: Testvision and online Proctoring – Arjen Heijstek (FSW) & Silvester Draaijer (VU Onderwijswerkplaats) – English

april 22 @ 10:00 - 11:30
passcode 22 april, testvision

Aangezien bijna al het onderwijs op afstand plaatsvindt, moeten docenten in toenemende mate werken met het platform TestVision en online proctoring met Proctorio. Arjen Heijstek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, expert op dit gebied, en de mensen achter de online proctoring processen, zullen je door de belangrijkste onderdelen van de programma’s leiden. | Since almost all teaching and testing takes place remotely, teachers increasingly have to work with the platform TestVision and online proctoring with Proctorio. Arjen Heijstek of the Faculty of Social Sciences, expert in this field, and the people behind the online proctoring processes, will guide you through the most important parts of the programs.

Meer weten »

Mixed Classroom for VU tutors, teacher-mentors and junior-teachers – LEARN! Academy – English

april 22 @ 15:00 - 17:00

Sign up if you are a tutor and would like to capitalize on the different perspectives, talents, and experiences of the students in your classroom. You will be taught to create an inclusive environment that values these characteristics. The workshop will include an understanding of identity and its intersectionality, interactions between teachers, along with teacher knowledge-share about best practices. The workshop will illustrate the translation of the Phases to an online setting offering blended possibilities to creating an inclusive thriving learning community. | Schrijf je in als je een docent-mentor bent en je graag gebruik wilt maken van verschillende perspectieven, talenten en ervaringen van je studenten in je onderwijsbijeenkomsten. We helpen je een creatieve en inclusieve omgeving te creëren waarin deze eigenschappen op waarde geschat worden. In de workshop wordt aandacht geschonken aan het begrijpen van identiteit en intersectionaliteit, interacties tussen docenten en het delen van ervaringen en best practices. De workshop laat zien hoe je de fasen van het model kunt vertalen naar een online setting met blended mogelijkheden om een inclusieve en bloeiende leergemeenschap op te zetten.

Meer weten »

Implementatie en adoptie van blended learning – Barend Last (Maastricht University) – Nederlands

april 29 @ 10:00 - 11:30

In deze workshop onderzoeken we hoe ver een cursus of programma is met de implementatie van blended learning in het curriculum. De doelgroep van deze workshops zijn met name docenten die aan de slag gaan met vragen als: hoe flexibel is ons curriculum? In hoeverre worden studenten gefaciliteerd in zelfsturend leren? Is er sprake van afstemming v.w.b. tools over het hele programma? Tijdens de sessie wordt in dialoog toegewerkt naar het formuleren van concrete vervolgstappen voor de implementatie en adoptie van blended learning op programma- en cursusniveau. Daarbij wordt aandacht besteed aan verschillende implementatiemodellen en inzichten uit de literatuur. De deelnemers doen een korte zelfscan over de implementatie van blended learning in hun eigen onderwijs, en gaan daarover in gesprek. | In this workshop, you will look into the implementation of blended learning in your programmes and courses. Where do they stand in regards to the implementation? And what is yet to be achieved? How flexible is the curriculum? To what degree are students facilitated in self-regulated learning? Is there agreement on the tools used throughout the programme or course? The target group of this workshop is teaching staff, and during the workshop, participants will be working on formulating action points to improve the implementation of blended learning into the curriculum. Different implementation models and relevant insights from the literature will be used. Participants start with a short self-scan about blended learning in their own education and build upon this in dialogue.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen