Op 28 juni 2019 is de vierde Call for Proposals van het Comeniusprogramma geopend. Het Comeniusprogramma is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om docenten (Fellows, Senior Fellows, Leadership Fellows) in staat te stellen hun ambities en plannen voor onderwijsinnovatie en -verbetering waar te maken. Het Comeniusprogramma groeit in 2018 uit tot een programma met een omvangrijk budget (6 miljoen in 2018, 12,6 in 2021), dat beschikbaar gesteld wordt voor tientallen projecten met een looptijd van één, twee of drie jaar.

De deadlines voor het indienen van een voorstel staan in onderstaande tabel. In tegenstelling tot vorig jaar is er een extra ronde ingelast dmv een vooraanmelding. Het doel daarvan is dat er zsm na de vooraanmelding een vooradvies komt van de selectiecommissie om de kansrijkheid van het voorstel te beoordelen. Bij een lage kansrijkheid wordt afgeraden om het voorstel verder uit te werken tot een compleet voorstel. Deze extra ronde is ingelast om het werk van zowel de aanvrager als de selectiecommissie te beperken.

BeursDoel innovatieOmvangDeadline intentieverklaring NRODeadline vooraanmelding
Deadline uitgewerkte aanvraag NRO
Teaching Fellowsbinnen éen cursus of onderwijsonderdeel50.000 euro10 september 2019, 14:00h8 oktober 2019, 14:00h9 januari 2020, 14:00h
Senior FellowsBinnen een fase/
opleiding/
leerlijn
100.000 euroPer faculteit een interne deadline voor vooraanmelding
 
3 september 2019, 14:00h
1 oktober 2019, 14:00h
3 december 2019, 14:00h
Leadership FellowsBinnen een gehele instelling500.000 euro
Vooraanmelding intern op de VU 22 augustus 2019

5 september 2019, 14:00h
nvt
10 oktober 2019, 14:00h

Thema’s 2020
Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen één van de volgende thema’s:
•    Thema 1: Inclusief onderwijs.
•    Thema 2: Bildung / Identiteitsvorming.
•    Thema 3: Verbinding met de samenleving.
•    Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten.

Procedure vanuit de VU

Procedure vanuit de VU

Informeer bij de eigen faculteit wat de procedures zijn voor aanvragen Senior Fellow en informeer het faculteitsbestuur als een Teaching Fellow overwogen wordt om aan te vragen.
Omdat per instelling slechts één Leadershipvoorstel ingediend mag worden zal gelijk aan 2018 eerst een interne voordrachtsronde binnen de VU georganiseerd worden om te bepalen welk voorstel het meest succesvol zal zijn om in te dienen. Het voorlopige voorstel (max. 2 A4) dient te worden ingediend vóór 22 Augustus 2019. Stuur dit voorstel naar Silvester Draaijer via s.draaijer@vu.nl. De Ad Hoc jurycommissie zal deze voorlopige voorstellen beoordelen en aangeven welk voorstel vanuit de VU zal worden voorgedragen aan NRO. Vanuit de VU zal dan ook ondersteuning worden gegeven in het verder opstellen van het definitieve voorstel.

Probeer in het voorlopige voorstel een indicatie te geven t.a.v. de vier hoofdcriteria voor de aanvraag zodat de Ad hoc jurycommissie een goed oordeel kan vormen:
•    het innovatieve karakter;
•    de verwachte opbrengst;
•    de kwaliteit van het projectplan (voor intentieverklaring nog minder van belang);
•    de onderwijservaring en -visie van de aanvrager

Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op de website van NRO.
Voor eerder door de VU verworven Comeniusbeurzen verwijzen we naar deze pagina op vu-ntl.nl.

Meer informatie is verkrijgbaar via Silvester Draaijer (SOZ), s.draaijer@vu.nl. Hij is beschikbaar voor advies en kan ondersteuning geven om het voorstel zo kansrijk mogelijk te maken.