2019 Senior Fellow

Students who care
De Wit, L.M. (VU, FGB)

In het project “Students who care”, gaan Masterstudenten psychologie, na voorbereiding in de bachelor, laag intensieve online psychologische behandelingen geven aan medestudenten op de gehele VU die kampen met psychische klachten. Het project maakt gebruik van een digitaal platform binnen het Caring Universities-project. Deze innovatie voorkomt ernstigere klachten bij studenten en bevordert voor de aankomend psychologen de aansluiting met de beroepspraktijk.

2019 Teaching Fellows

Opening a Dialogue about Mental Health through Comics and Creative Writing
La Cour, E.L. (VU, FGW) 

Het aantal studenten met geestelijke gezondheidsproblemen neemt toe. Creatief schrijven en tekenen kunnen een positieve invloed hebben op zelfbegrip en welzijn. Door studenten korte verhalen en stripverhalen te laten maken, onderzoeken studenten hun persoonlijke ervaringen met psychische problemen. Dat mogen eigen ervaringen zijn, of die van een vriend, familielid of literair personage. Zo ontstaat een veilige leeromgeving, waar studenten met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten.

Doorbreek de stilte. Geneeskundestudenten maken verbindend theater over veiligheid en welbevinden
Leyerzapf, H. (VU, VUmc) 

Veel geneeskundestudenten worden geconfronteerd met (seksuele) intimidatie en uitsluiting. Dit hangt samen met het normbeeld van de arts: wit, man, hoge sociaaleconomische achtergrond en heteroseksueel. Het is noodzakelijk dat studenten leren vooroordelen te vertalen naar open vragen, onveiligheid en uitsluiting te bespreken, en waarden, emoties en normen te benoemen. Door interactief theater ontwikkelen studenten met docenten, artsen en onderzoekers manieren om stiltes te doorbreken en competenties om te zorgen voor zichzelf en hun collega’s.

Leren door te doceren. Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs
Reneman, A.M. (VU, Rechten) 

Rechtenstudenten leren het recht begrijpen door het te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten bieden interactieve lesmethoden aan, zoals discussies, rollenspellen en oefenrechtbanken. Het leerproces van rechtenstudenten staat centraal. Zij stellen hun eigen leerdoelen vast, reflecteren en maken lesplannen over juridische onderwerpen waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.

VU-BugZoo. A persuasive digital platform for teaching software testing
Silvis-Cividjian, N. (VU, Bèta) 

Studenten beschouwen het testen van software als een saaie, ondankbare, dogmatische activiteit. Dat verandert als ze de fouten, waarvan ze de aanwezigheid gewoonlijk alleen maar vermoeden, kunnen zien. Om deze hypothese te verifiëren, ontwikkelt de VU een levendig, overtuigend en motiverend leerplatform, bestaande uit software die rijk is aan bugs, zowel op zichzelf staand als verstopt. Verder zijn er onder meer geavanceerde instrumenten beschikbaar voor codediagnostiek en visualisatie.

Skills-based education. Statistiekonderwijs voor het opleiden van kritische academici
Stunt, J.J. (VU, VUmc) 

De samenleving heeft behoefte aan kritische en tot reflectie in staat zijnde academici. Dat geldt ook voor statistici en data-analisten. De VU ontwikkelt daarom een didactisch concept, waarbij studenten met elkaar en met wetenschappers discussiëren over wetenschappelijk onderzoek en de betekenis van empirische resultaten. Naast hoor- en werkcolleges interviewen studenten wetenschappers en ontwikkelen ze zowel een e-learning als een blog.

Buddies breaking barriers. Een buddysysteem voor diversiteitsbevordering in de geneeskundeopleiding
Wouters, A. (VU) 

Een gemêleerde studentengroep en artsenpopulatie zijn cruciaal voor opleidingen en een inclusieve gezondheidszorg. Vooral niet-westerse allochtonen, studenten zonder medisch netwerk of van lagere sociaaleconomische achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in de geneeskundeopleiding. Bij het aantrekken van juist die studenten zijn rolmodellen belangrijk. In dit project gaan geneeskundestudenten naar middelbare scholen met relatief veel leerlingen die voor diversiteit kunnen zorgen. In een buddysysteem begeleiden studenten leerlingen met interesse in de geneeskundestudie.

Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities
Parry, M.S. (UvA) 

Studenten lezen, luisteren, schrijven en praten. Ze doen weinig met andere zintuigen. Om daar verandering in te brengen integreert de UvA twee innovatieve pedagogische methoden: Embodied Learning en Object-Based Learning. Studenten uit verschillende disciplines delen hun specifieke kennis en leren om benaderingen uit andere vakgebieden te integreren. Het klaslokaal is ingericht als ‘multi-sensorische collaboratory’ waarin studenten, docenten en partners van organisaties in de gezondheidszorg, culturele instellingen en creatieve industrieën samenwerken.

2018 Teaching Fellows

Geef stem aan iedere student!
Veen van der, M. (VU)

De studentpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten.

2018 Senior Fellow

Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool
Muijlwijk-Koezen, van, J.E. (VU, Bèta)

Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool.

2018 Leadership Fellow

Community service interactive and interdisciplinary CS12
Zweekhorst, M.B.M. (VU, Bèta)

De Vrije Universiteit initieert een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten

2017 Teaching Fellow

Diversity in Talents
Van Luijn, A. (VU)

In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding
Muntinga, M.E. (VU, VUmc)

De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.