Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) heeft in 2017 een SURF subsidie verworven met de titel, Database Driven E-Learning (DaDEL), voor het ontwikkelen van een online cursus om hebreeuws te leren. Ze lopen voorop in de wereld van bijbelstudies met het gebruik van computers.

Op de SURF site is een apart artikel gewijd aan hun werk: ‘de Bijbel in code‘.