SURF Open en Online regeling 2018

Database Driven E-Learning (DaDEL)

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) heeft in 2017 een SURF subsidie verworven voor het ontwikkelen van een online cursus om hebreeuws te leren. Ze lopen voorop in de wereld van bijbelstudies met het gebruik van computers. Op de SURF site is een apart artikel gewijd aan hun werk: ‘de Bijbel in code‘.

Ecotoxicology in Open Access

Met het SURFproject ‘Ecotoxicology in Open Access’ probeert  universitair docent Dierecologie Kees van Gestel –  en waar de VU penvoerder van is – , de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van de ecotoxicologie te verhogen. Hiervoor ontwikkelt de VU samen met zes andere Nederlandse universiteiten en buitenlandse partners een open access studieboek met didactische materialen en simulaties. Door een online, modulaire en open access opzet, wordt het studieboek inzetbaar in verschillende fasen van de opleiding en bij meerdere instellingen. Er zal samengewerkt worden met open access publishers. De  projectsubsidie bedraag kEUR 100. Het project is gestart in 2017 en eindigt in 2019.

Perfect Pronunciation

Met het project ‘Perfect Pronunciation’ probeert universitair docent Engelse Taalkunde Laura Rupp de de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van uitspraak Engels te verbeteren. Voor dit project ontwikkelt de VU open en online leermateriaal en een open en online cursus ‘English Pronunciation’. Het materiaal zal worden ingezet voor het Academic English onderwijs van de faculteit der Geesteswetenschappen en de VU.

Uniek is het inclusieve perspectief: de verstaanbaarheid van Engelse uitspraak bij de deelnemers wordt vergroot en tegelijkertijd wordt begrip en erkenning voor diversiteit in Engelse uitspraak benadrukt. De cursus past daarmee heel goed bij de visie van de VU op de maatschappij en op onderwijs.

Daarnaast zal het materiaal via het MOOC-platform FutureLearn worden ingezet om een zo groot mogelijke groep van studenten, docenten en andere professionals te bereiken. De projectsubsidie bedraag kEUR 50.

De MOOC ‘English Pronunciation in a Global World’ heeft vanaf 4 februari 2019 gedraaid en zo’n 6500 deelnemers hebben meegedaan. De cursus wordt in najaar 2019 herhaald.