A Broader Mind: Ontdek jezelf, verander de wereld

De VU stimuleert studenten, academici en professionals om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. Zo kunnen we tegenstellingen overbruggen, duurzame oplossingen vinden en aan een betere wereld werken.

Kijken buiten de grenzen van je opleiding

In de A Broader Mind Course ontdek je jouw rol in de samenleving, nu én in de toekomst. Je gaat aan de slag met thema’s die direct te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling, zoals succes & falen, geluk & gezondheid, leven in een digitale wereld, rebellie en levensbeschouwing. Deze koppel je aan belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, armoede of het streven naar het perfecte lichaam.

Inhoud van de cursus
Je kiest een van de twee A Broader Mind-trajecten (en kunt het andere traject in een ander jaar volgen).
Elk traject beslaat vier thema’s:

Track A
Success & Failure (SBE)
Poverty (FSW)
Human Body (RCH)
Rebellion (FGW)

Je benadert elk thema met een persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging, en bekijkt dit vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Aan het einde van de cursus presenteer je jouw eindopdracht op een creatieve manier (denk aan: een video, een vlog, een verhaal, een gedicht of een brief aan je latere zelf) aan je groepsgenoten.

Zie de Studiegids voor alle informatie over A Broader Mind Course: Track A en Track B.

Word mede-ontwerper van A Broader Mind
Uniek aan A Broader Mind is dat het programma wordt ontwikkeld door docenten én studenten. Ook jij kunt hieraan meedoen! Dit kan op twee verschillende manieren:

  1. Als lid van het feedbackteam. In enkele ontwikkelingssessies geef je feedback op de cursusinhoud en bedenk je ideeën om het vak te verbeteren. (Tijdsbesteding: drie keer per jaar in september en oktober, anderhalf uur per sessie.)
  2. Als lid van het bouwteam. Je wordt cursusontwikkelaar en werkt met een klein team aan de verdere ontwikkeling van een van de thema’s van A Broader Mind. Je komt bij elkaar voor een aantal teamvergaderingen om te brainstormen over nieuwe ideeën, opdrachten te schrijven en nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen. (Tijdsbesteding: augustus-februari, 8-10 uur per maand.)

Meld je hiervoor aan via abroadermindcourse@vu.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiesessie waarin je meer informatie krijgt over deelname aan het feedback- en/of bouwteam. Je hoeft de cursus niet te hebben gevolgd om hieraan deel te nemen

Word student-gids bij A Broader Mind
We zijn op zoek naar enthousiaste ouderejaarsstudenten om een groep studenten te begeleiden tijdens Broader Mind Course, als ‘student guide’. Je helpt de studenten bij zowel activiteiten op de campus als online activiteiten, geeft feedback en beoordeelt de eindopdracht. We bereiden je hier uiteraard goed op voor, zowel voorafgaand als tijdens Broader Mind Course krijg je trainingen en coaching. Het is dus meteen heel leerzaam!

Lijkt dit je leuk? Neem dan contact met ons op via abroadermindcourse@vu.nl en je ontvangt meer informatie. Als student-gids ontvang je een vrijwillgersvergoeding.