Aurora is een nieuw netwerk, opgericht op 21 oktober 2016,  bestaande uit negen Europese universiteiten met dezelfde visie en een gedeelde missie om daadwerkelijk een verschil te maken in de internationale samenleving. De volgende instellingen zijn de oprichters van Aurora: Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), Grenoble-Alpes Universiteit (Frankrijk), Universiteit van Aberdeen (Schotland), Universiteit Antwerpen (België), Universiteit van Bergen (Noorwegen), Universiteit van Duisberg-Essen (Duitsland), Universiteit van East Anglia (Engeland), Universiteit van Gothenburg (Zweden) en de Universiteit van IJsland. 
De voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en stichtend voorzitter van Aurora, Professor Jaap Winter, vertelt: “Wat ons als stichtende instellingen van het netwerk verenigt, is de overtuiging dat zaken als excellent onderzoek dat voldoet aan wereldwijde normen, brede toegang tot hoger onderwijs en een inclusieve academische omgeving en maatschappelijke impact in onderzoek, onderwijs en outreach niet ten koste van elkaar hoeven gaan. Wij streven ernaar om al deze elementen te verenigen en stevig te verankeren in de identiteit en de organisatie van elke deelnemende instelling. Aurora-universiteiten delen een vastberadenheid om een nieuwe universitaire gemeenschap op te zetten die beter aansluit bij de huidige netwerkgeneratie en die tot doel heeft om bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen en het bieden van samenwerkingsmogelijkheden zodat leden van en met elkaar kunnen leren om vooruitgang te boeken.”

Voor meer informatie zie Aurora University Network.