Please find the flyer on the Development Program for Junior lecturers (DPJ) in English here.

Voor Junior Docenten (Docenten met D4 aanstelling) zijn er binnen de VU verschillende professionaliseringstrajecten. Deze trajecten geven junior docenten de kans zich te verdiepen, academische innovaties te bewerkstelligen en een portfolio op te bouwen in de context van het onderwijs. Het traject focust op persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling als docent.
Deze trajecten hebben een tweeledig doel: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van het loopbaanperspectief voor junior docenten.

Het Development Program for Junior lecturers (DPJ) is het (Engelstalige) VU-brede juniordocenttraject. Junior docenten met een aanstelling van minstens 0.8 fte voor minstens twee jaar kunnen meedoen. Deelname wordt centraal gefinancierd. Deelname kost ongeveer 150 uur per jaar. Het volledige traject duurt vier jaar, en bestaat uit diverse onderdelen (hieronder verder beschreven). De Teacher learning Community wordt ook voor een bredere doelgroep aangeboden.

4 jarig DPJ traject

Vierjarig  DPJ traject
De Teacher learner community (TLC) heeft als doel het bieden van een stimulerende omgeving waarin junior docenten elkaar kunnen ontmoeten, leren over academisch onderwijs, alsook over recente ontwikkelingen zoals blended learning of mixed classroom. Tijdens de eerste twee jaar zullen de junior docenten hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO/UTQ) behalen.  In het derde en vierde jaar worden de Educational Pioneer sessies georganiseerd.  Tijdens deze sessies ligt de focus op onderwijsinnovaties en het verhogen van onderwijskwaliteit. De sessies geven junior docenten handvatten om veranderingen in een academische context tot stand te brengen.

Daarnaast geven zij verdieping in de onderwijsachtergrond van de junior docent. Om deze kennis direct toe te passen,  zullen de junior docenten deelnemen aan één of twee innovatieprojecten (afhankelijk van hun aanstelling). Dit geeft hen de gelegenheid te leren over onderwijsveranderingsprocessen en hoe onderwijsinnovaties te realiseren. Projecten vinden zowel binnen een faculteit als VU-breed plaats. De Junior docenten hebben in principe 160 uur die ze hieraan moeten besteden. Die tijd kan intensief in 4 weken worden ingezet of ‘uitgesmeerd’ over langere tijd. Alles afhankelijk van de ruimte van de Junior docent of de eisen vanuit het project.

Junior docenten  kunnen voor projecten aan SKO-deelnemers worden gekoppeld. Er wordt verder aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling (PD) en carrière perspectieven (CD). Hiervoor worden zowel individuele als groeps-sessies met een externe coach georganiseerd.
Heb je vragen over DPJ junior docenten en/of onderwijsvernieuwingsprojecten, neem dan contact op met: Maiza Campos Ponce, Projectleider en coördinator DPJ: m.camposponce@vu.nl.