Het doel van de Vrije Universiteit is een open omgeving aan te bieden aan studenten met achtergronden die variëren in verschillende dimensies, zoals religie, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, nationaliteit en sociaaleconomische status. Zowel in de literatuur als in de praktijk worden het ‘diverse klaslokaal’ en het ‘internationale klaslokaal’ vaak beschouwd als twee verschillende concepten, elk met hun eigen uitdagingen en mogelijkheden. In de context van de VU brengen we deze concepten samen. Wij zijn van mening dat leerresultaten kunnen profiteren van het voortbouwen op de diversiteit die in het klaslokaal aanwezig is, naar constructieve resultaten toe.

Als onderwijskader gebruiken we het Mixed Classroom Educational Model VU, dat zich richt op het uiteindelijke resultaat van studenten die kunnen profiteren van verschillende perspectieven binnen de groep. Om dat doel te bereiken, volgen we de drie fasen zoals gedefinieerd in het Mixed Classroom Educational Model. We kijken naar de wens van de leerlingen om zich thuis te voelen, de identificatiemogelijkheden, de complexe groepsdynamiek en de impliciete associaties.

The VU Mixed Classroom
Het VU Mixed Classroom Educational Model is een onderwijsmodel dat op basis van de verschillen de leerervaring voor alle aanwezige leerlingen verrijkt. De term Mixed Classroom wordt dan ook niet op een beschrijvende manier gebruikt (in verwijzing naar een klaslokaal met een bepaald niveau van ‘diversiteit’), maar is de naam van ons onderwijsmodel, waarin leerlingen leren zich open te stellen voor verschillen, gezamenlijk een inclusieve omgeving te creëren en gebruik te maken van verschillende invalshoeken om zo meerwaarde te realiseren. Het benutten van verschillen houdt niet in dat verschillende gezichtspunten worden losgelaten of samengevoegd tot één eenduidige zienswijze. In plaats daarvan gebruikt het de verschillen en mogelijke spanningsvelden tussen de invalshoeken om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen en creatieve oplossingen te ontwikkelen.