Mixed Classroom

De VU biedt een leer- en werkomgeving die via onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert. Onze studenten komen in aanraking met verschillende diversiteitsaspecten en krijgen een training in interculturele competenties. Dit bereiken we onder meer door docenten te coachen in het verzorgen van diversiteitssensitief onderwijs.  

VU Mixed Classroom Educational Model

Het VU Mixed Classroom Educational Model is een onderwijsaanpak die op basis van verschillen de leerervaring voor alle studenten verrijkt. Het benutten van verschillen houdt niet in dat verschillende perspectieven worden losgelaten of samengevoegd tot één eenduidige zienswijze. Het maakt juist gebruik van de verschillen en mogelijke spanningsvelden tussen de invalshoeken om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen en creatieve oplossingen te ontwikkelen.

Download the VU Mixed Classroom Educational Model Booklet

VU Mixed Classroom Educational Model in Online Onderwijs

Docenten zijn er van het ene moment op het andere in geslaagd hun onderwijs online aan te bieden. Een van de uitdagingen is nu: hoe maak je online onderwijs inclusief en participatief? Hoe verbind je studenten, en hun verschillende perspectieven en ervaringen? Hoe je dit als docent kunt vormgeven lees je in het VU Mixed Classroom Educational Model in Online Education. Dit document geeft praktische tips en leeractiviteiten voor het toepassen van het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel in online onderwijs.


Meer weten over het VU Mixed Classroom Educational Model of hoe je het kunt inzetten?
Neem dan contact op met Siema Ramdas (s.k.k.ramdas@vu.nl) of Marieke Slootman (m.w.slootman@vu.nl).