Binnen de VU Onderwijswerkplaats worden aparte, wat kleinere, projecten uitgevoerd. Meestal in samenwerking met één, twee of drie faculteiten. De kleinere ICT&O projecten komen voort uit vragen van faculteiten naar nieuwe digitale gereedschappen die docenten graag in het onderwijs willen gebruiken.

Wil je een nieuw gereedschap? Neem contact met ons op. Hou in ieder geval rekening met een traject waarin privacy en security moeten worden uitgezocht, inpassing en bestaande afspraken rondom IT architectuur, financiën (betaalt de faculteit of kan het uiteindelijk uit centraal budget, wie levert ondersteuning etc.?

Projecten VU Onderwijswerkplaats:

Feedbackfruits is  een set online gereedschappen die gebruikt wordt binnen de VU LMS Canvas. Met de gereedschappen kan interactief onderwijs worden ontworpen met een rijke vorm van feedback en peer-feedback. Voor docenten wordt interactiviteit bieden en activerend onderwijs organiseren gemakkelijker. De verwachting is dat de kwaliteit van peer feedback zal toenemen. NT&L, SOZ en IT regelen de zaken aan de technische en beheer kant. De Bètafaculteit gaat het in het onderwijs inzetten. NT&L en LEARN! Academy helpen bij de onderwijskundige implementatie en evaluatie .

 • STATUS : De VU Onderwijswerkplaats (VU NT&L) heeft samen met de Bètafaculteit en dienst IT de webapplicatie CodeGrade voor de Bètafaculteit beschikbaar gemaakt. Met CodeGrade kan veel effectiever en interactiever programmeeronderwijs worden gegeven. De docent kan namelijk direct vanuit Canvas opdrachten aanmaken, laten inleveren, automatisch controleren en afsluitend beoordelen en gedetailleerd feedback geven. De dienst IT heeft CodeGrade geïntegreerd in Canvas. De Bètafaculteit gaat per september 2019 het programma inzetten voor een zestal vakken in de Bachelor Computer Science en de Master Bioinformatics and Systems Biology. De VU Onderwijswerkplaats en de Bètafaculteit gaan onderzoeken of andere faculteiten waar studenten moeten leren programmeren, ook van dit gereedschap  gebruik kunnen maken.

Perusall: Is een online gereedschap waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar helpen studeren. De docent upload een PDF document in een webomgeving en plaatst studenten in groepen. Die groepjes gaan dan – vooraf aan bijv. colleges – de stof bestuderen. Door aantekeningen te maken in het PDF document en elkaars vragen te beantwoorden helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteit studenten hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

 • STATUS (begin april 2019): Perusall is in principe te gebruiken door docenten en studenten als losse variant (https://perusall.com/).
  • Privacy en Security zijn echter nog niet gecheckt.
  • Ondersteuning vanuit de VU is nog niet geregeld.
  • Privacy, security en ondersteuning worden nu onderzocht met uitzicht op integratie met Canvas.

 • Goal Setting: een gereedschap waarbij studenten nadenken over de doelen t.a.v. studeren en hun toekomst. Zie: https://vu-ntl.nl/index.php/kom-langs/vu-ntl-projecten/goal-setting/
  • STATUS (begin maart 2019): Er wordt onderzocht hoe de situatie is ten aanzien van privacy en security. Er hebben zich inmiddels faculteiten gemeld voor een pilot voor de 2e helft van 2019.