Binnen de onderwijsWerkplaats worden aparte, wat kleinere, projecten uitgevoerd. Meestal in samenwerking met één, twee of drie faculteiten. De kleinere ICTO projecten komen voort uit vragen van faculteiten naar nieuwe digitale gereedschappen die docenten graag in het onderwijs willen gebruiken.

Wil je een nieuw gereedschap? Neem contact met ons op. Hou in ieder geval rekening met een traject waarin privacy en security moeten worden uitgezocht, inpassing en bestaande afspraken rondom IT architectuur, financiën (betaalt de faculteit? of kan het uit centraal budget uiteindelijk?), wie levert ondersteuning etc.

De huidge onderwijsWerkplaatsprojecten zijn:

Feedbackfruits is  set van online gereedschappen die gebruikt wordt binnen de VU LMS Canvas. Met de gereedschappen kan interactief onderwijs worden ontworpen met een rijke vorm van feedback en peer-feedback. Voor docenten wordt interactiviteit bieden en activerend onderwijs organiseren gemakkelijker à toename van gebruik.
Het is de verwachting dat kwaliteit van peer feedback zal toenemen.

 • STATUS (begin april 2019): nog niet beschikbaar. Koppeling met Canvas naar verwachting in productie in week 20 van 2019. Per juni inzet bij één cursus. Bij succes beschikbaar voor de Bètafaculteit. De Bètafaculteit betaalt de licentie en verzorgd voor docenten de ondersteuning.

Perusall: Is een online gereedschap waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar helpen studeren. De docent upload een PDF document in een webomgeving en plaats studenten in groepen. Die groepjes gaan dan – vooraf aan bijv. colleges – de stof bestuderen. Door aantekeningen te maken in het PDF document en elkaars vragen te beantwoorden helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteit studenten hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

 • STATUS (begin april 2019): Perusall is in principe te gebruiken door docenten en studenten als losse variant (https://perusall.com/).
  • Privacy en Security zijn echter nog niet gecheckt.
  • Ondersteuning vanuit de VU is nog niet geregeld.
  • Privacy, security en ondersteuning worden nu onderzocht met uitzicht op integratie met Canvas.

 • Goal Setting: een gereedschap waarbij studenten nadenken over de doelen t.a.v. studeren en hun toekomst. Zie: https://vu-ntl.nl/index.php/kom-langs/vu-ntl-projecten/goal-setting/
  • STATUS (begin maart 2019): Er wordt onderzocht hoe de situatie is ten aanzien van privacy en security. Er hebben zich inmiddels faculteiten gemeld voor een pilot voor de 2e helft van 2019.