Feedbackfruits is  set van online gereedschappen die gebruikt wordt binnen de VU LMS Canvas. Met de gereedschappen kan interactief onderwijs worden ontworpen met een rijke vorm van feedback en peer-feedback. Voor docenten wordt interactiviteit bieden en activerend onderwijs organiseren gemakkelijker à toename van gebruik.
Het is de verwachting dat kwaliteit van peer feedback zal toenemen.

  • STATUS (begin april 2019): nog niet beschikbaar. Koppeling met Canvas naar verwachting in productie in week 20 van 2019. Per juni inzet bij één cursus. Bij succes beschikbaar voor de Bètafaculteit. De Bètafaculteit betaalt de licentie en verzorgd voor docenten de ondersteuning.

In juni 2019 zal bij de Bètafaculteit de eerste pilot worden uitgevoerd. In de 1e helft van Academisch jaar 2019-2020 bij 3 cursusen.

NT&L, SOZ en IT regelen de zaken aan de technische kant en de beheerkant. De Bètafaculteit gaat het in het onderwijs inzetten. NT&L en LEARN! Academy helpen bij de onderwijskundig implementatie en evaluatie.

Feedbackfruits functionaliteiten

Bekijk HIER een overzicht van functionaliteiten.

Special Interest Group

Meld je bij voorkeur aan met je VU e-mailadres!