Feedbackfruits is  een set online gereedschappen die gebruikt wordt binnen de VU LMS Canvas. Met de gereedschappen kan interactief onderwijs worden ontworpen met een rijke vorm van feedback en peer-feedback. Voor docenten wordt interactiviteit bieden en activerend onderwijs organiseren gemakkelijker. De verwachting is dat de kwaliteit van peer feedback zal toenemen. NT&L, SOZ en IT regelen de zaken aan de technische en beheer kant. De Bètafaculteit gaat het in het onderwijs inzetten. NT&L en LEARN! Academy helpen bij de onderwijskundige implementatie en evaluatie .

  • STATUS : De VU Onderwijswerkplaats (VU NT&L) heeft samen met de Bètafaculteit en dienst IT de webapplicatie CodeGrade voor de Bètafaculteit beschikbaar gemaakt. Met CodeGrade kan veel effectiever en interactiever programmeeronderwijs worden gegeven. De docent kan namelijk direct vanuit Canvas opdrachten aanmaken, laten inleveren, automatisch controleren en afsluitend beoordelen en gedetailleerd feedback geven. De dienst IT heeft CodeGrade geïntegreerd in Canvas. De Bètafaculteit gaat per september 2019 het programma inzetten voor een zestal vakken in de Bachelor Computer Science en de Master Bioinformatics and Systems Biology. De VU Onderwijswerkplaats en de Bètafaculteit gaan onderzoeken of andere faculteiten waar studenten moeten leren programmeren, ook van dit gereedschap  gebruik kunnen maken.

In juni 2019 zal bij de Bètafaculteit de eerste pilot worden uitgevoerd. In de 1e helft van Academisch jaar 2019-2020 bij 3 cursusen.

NT&L, SOZ en IT regelen de zaken aan de technische kant en de beheerkant. De Bètafaculteit gaat het in het onderwijs inzetten. NT&L en LEARN! Academy helpen bij de onderwijskundig implementatie en evaluatie.

Feedbackfruits functionaliteiten

Bekijk HIER een overzicht van functionaliteiten.

Special Interest Group

Meld je bij voorkeur aan met je VU e-mailadres!