FeedbackFruits Logo
Activate peer learning by guiding your students to review each other’s work

x

x

x

x

Interactieve documenten en gestroomlijnde peer feedback

Vaak kost het docenten veel tijd om tijdens hun onderwijs zelf feedback te geven aan studenten. Het gebruik van peer feedback kan in veel gevallen een goed alternatief zijn. Het blijkt namelijk dat medestudenten vaak goede punten kunnen aandragen voor verbetering. Echter, het organiseren van peer feedback kost vaak nog steeds veel tijd, waardoor veel docenten er (nog) geen of beperkt gebruik van maken. En dat terwijl onderhand algemeen bekend is dat (peer) feedback een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van studenten en hun leerresultaten.

Om docenten beter te ondersteunen om (peer) feedback en andere interactieve werkvormen aan te bieden heeft BETA een licentie genomen op FeedbackFruits.

Feedbackfruits functionaliteiten

Feedbackfruits biedt een aantal Canvas plugins met intuïtieve interface. De tools ondersteunen het hele proces van docent feedback of peer feedback vanaf het inleveren van het werk tot aan reflectie op de gekregen feedback. De tools bieden docenten de flexibiliteit om (peer) feedback opdrachten zo in te richten dat deze passen bij hun eigen onderwijs. Een dashboard geeft de docent overzicht van de vordering van elke student en geeft de gelegenheid bij te sturen waar nodig. Ook zijn er tools binnen de FeedbackFruits licentie waarmee je video’s, documenten, presentaties en audiobestanden interactief kunt maken door er vragen aan toe te voegen en/of discussies over te laten voeren door studenten.

In samenwerking met het VU Network for Teaching & Learning is de toolset geïmplementeerd voor gebruik binnen de faculteit BETA.

Onder leiding van Danny Scholten, docent bij Farmaceutische wetenschappen, zijn er in het eerste semester van academisch jaar 2019-2020 verschillende pilots met deze tools gedaan in verschillende opleidingen binnen BETA. Uit interviews met docenten en uit student-evaluaties komt naar voren dat zij heel tevreden zijn met de tools. Afgelopen januari 2020 zijn de tools ook gebruikt in het gezamenlijke Innovatieproject Geneesmiddelen van zowel de bachelor Farmaceutische wetenschappen als Science, Business & Innovation met zo’n 150 studenten. Uit de studentevaluatie blijkt dat bijna alle respondenten (88%, N=52) de functionaliteit van de tools voldoende tot goed vindt. Driekwart vindt de tools (zeer) gebruikersvriendelijk. Daarnaast is 80% van de studenten het eens met de stelling dat FeedbackFruits opnieuw zou moeten worden gebruikt in deze cursus. Ook raadt meer dan twee derde van de studenten aan om FeedbackFruits verder uit te rollen.

Danny Scholten heeft tijdens de VU Onderwijsdag 2020 een overzicht gegeven van de verschillende tools van FeedbackFruits en de resultaten van een tweetal pilots.

Wil je meer weten over FeedbackFruits of ben je geïnteresseerd in het gebruik van één of meerdere tools binnen je eigen onderwijs? Neem dan contact op met Danny Scholten via danny.scholten@vu.nl of via onderwijswerkplaats@vu.nl. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kun je ook lid worden van de Special Interest Group: VU-FeedbackFruits.

Bekijk ook eens het overzicht van functionaliteiten!