Prof. Michaéle Schippers van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een online interventie ontwikkeld waar studenten geleid worden in het nadenken over hun toekomst. De interventie leidt volgens haar onderzoek naar een significante toename van studiesucces en studenten welzijn. Zie dit artikel in Nature:
https://www.nature.com/articles/palcomms201514

STATUS (begin december 2019):
In de 1e helft van het Academisch jaar 2020-2021 wil de VU bij een aantal opleidingen deze interventie uitproberen en onderzoeken op effectiviteit op de VU. De goal setting interventie wordt alleen beschikbaar gemaakt voor opleidingen die mee kunnen doen. Voor 2020 kunnen maximaal 1000 studenten werken met de online interventie.

  • Privacy en Security worden uitgezocht
  • Ondersteuning vanuit de VU ligt bij SOZ

Special Interest Group

Er is nog geen aparte discussiegroep voor deze interventie.