Prof. Michaéle Schippers van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een online interventie ontwikkeld waar studenten geleid worden in het nadenken over hun toekomst. De interventie leidt volgens haar onderzoek naar een significante toename van studiesucces en studenten welzijn. Zie dit artikel in Nature: https://www.nature.com/articles/palcomms201514

STATUS (oktober 2020):
In de 1e helft van het Academisch jaar 2020-2021 voert de VU bij een drietal opleidingen deze interventie uit voor ongeveer 700 studenten. Er wordt in een experimentele eset-up onderzocht wat de effectiviteit is in de VU context.

  • Privacy en Security worden uitgezocht
  • Ondersteuning vanuit de VU ligt bij SOZ

Special Interest Group

Er is nog geen aparte discussiegroep voor deze interventie.