Het projectidee ‘Studiereflectie op basis van Student Analytics’ wil een instrument ontwikkelen voor reflectie op de studie en gerichte adviezen voor individuele studenten. Het voorstel is ontwikkeld op basis van eerder onderzoek aan de VU (2016) en KU Leuven (2017; 2018).

Het basisidee is dat de individuele student door middel van data visualisaties persoonlijke adviezen krijgt. Deze adviezen zijn zodanig ‘just-in-time’ en ‘inhoudelijk zinvol’ dat een student op basis daarvan ook daadwerkelijk iets aan zijn/haar studiegedrag kan wijzigen zodat de kans op studiesucces toeneemt.

Verbert et al., 2013


Mogelijke vormgeving

Naar analogie van de KU Leuven, Cito rapportages en het bestaande materiaal van VU Analytics zullen een interactief dashboard en rapport ontwikkeld worden. De vormgeving hiervan is nog niet bepaald.
Ter illustratie is een aantal screenshots bijgevoegd. In het project zullen de functionaliteit en vormgeving mèt studieadviseurs, studenten en wetenschappers ontwikkeld worden om te komen tot inzichten die leiden tot gerichte en zinvolle adviezen en acties.

Effectmeting

Het project wil evidence based zijn. Het wil daarom een integrale effectmeting realiseren. De effectmeting is erop gericht om de inzet van het instrument in verschillende vormen te kunnen evalueren. We denken voorlopig drie groepen:

  • Testgroep A – het instrument ondersteunt de dialoog tussen de Studieadviseur en de student.
  • Testgroep B – het instrument ondersteunt zelfreflectie enkel door de student zelf
  • Controlegroep – maken geen gebruik van de instrumenten uit groep A of B

Meer informatie? Interesse om mee te doen?

Neem contact op met het VU Analytics team via Theo Bakker: t.c.bakker@vu.nl.