Perusall is een online programma waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar daarbij helpen. De docent uploadt een PDF-document naar een online omgeving en plaatst de studenten in groepen. Deze groepen bestuderen vervolgens de stof voorafgaand aan bijvoorbeeld colleges. Door aantekeningen te maken in het PDF-document en elkaars vragen te beantwoorden, helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteiten leerlingen hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

Meld je (bij voorkeur met je VU-e-mailadres) aan voor de VU Perusall SIG om vragen en antwoorden te delen.