Perusall: Is een online gereedschap waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar helpen studeren. De docent upload een PDF document in een webomgeving en plaatst studenten in groepen. Die groepjes gaan dan – vooraf aan bijv. colleges – de stof bestuderen. Door aantekeningen te maken in het PDF document en elkaars vragen te beantwoorden helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteit studenten hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

  • STATUS (begin november 2019): Perusall is in principe te gebruiken door docenten en studenten als losse variant (https://perusall.com/).
    • Ondersteuning vanuit de VU is nog niet geregeld.
    • Privacy, security en ondersteuning worden nu onderzocht met uitzicht op integratie met Canvas.b Als docent kun je de applicatie niet verplicht stellen voor studenten.

Special Interest Group

Meld je bij voorkeur aan met je VU e-mailadres!