Perusall: Is een online gereedschap waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar helpen studeren. De docent uploadt een PDF document in een webomgeving en plaatst studenten in groepen. Die groepjes gaan dan, voorafgaand aan bijvoorbeeld colleges, de stof bestuderen. Door aantekeningen te maken in het PDF document en elkaars vragen te beantwoorden helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteit studenten hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

Special Interest Group

Meld je bij voorkeur aan met je VU e-mailadres!