Goed en eenduidig ingerichte Canvascursussen helpen studenten enorm om snel de informatie te vinden die nodig is en om een prettige gebruikservaring te hebben. Rommelig ingerichte cursussen geven een slechte indruk over de kwaliteit van het onderwijs en zorgen ervoor dat studenten juist (te) veel moeite moeten doen om de juiste informatie te vinden.
In dit project van de Onderwijswerkplaats gaan student-assistenten, gecontracteerd door de Onderwijswerkplaats, opleidingen ondersteunen om Canvascursussen ‘strak’ te trekken. Ze maken een eenduidige indeling die dezelfde is voor alle cursussen van een opleiding. Tegelijkertijd stemmen ze af met de docenten of de inrichting en de inhoud nog wel precies past bij de leerdoelen en de cursus, zoals deze beoogd wordt te worden uitgevoerd.

In 2019 gaat de VU Onderwijswerkplaats met drie opleidingen aan de slag om te kijken hoe deze werkwijze bevalt en of deze opgeschaald zou kunnen worden. Ter inspiratie wordt voortgebouwd op de ervaringen van ACTA en VUmc waarin cursussen al via een strak regime door de medewerkers van hun resp. Onderwijsinstituten/ICTO groepen worden ingericht.

  • STATUS (begin april 2019): Er zijn inmiddels drie pilot-opleidingen gevonden (VUmc/Bèta opleidingen, Lerarenopleiding, Law and Society). Er zijn student-assistenten geworven. Per medio mei worden de student-assistenten getraind en in overleg met de opleidingen wordt een aanvang hiermee gemaakt.