Goed en eenduidig ingerichte Canvascursussen helpen studenten enorm om snel de informatie te vinden die nodig is en om een prettige gebruikservaring te hebben. Rommelig ingerichte cursussen geven een slechte indruk over de kwaliteit van het onderwijs en zorgen ervoor dat studenten juist (te) veel moeite moeten doen om de juiste informatie te vinden.

In dit NT&L onderwijsWerkplaats project gaan student-assistenten van de onderwijsWerkplaats opleidingen ondersteunen om Canvascursussen ‘strak’ te trekken. Ze maken een eenduidige indeling die hetzelfde is voor alle cursussen van een opleiding. Tegelijkertijd stemmen ze af met de docenten dat de inrichting en de inhoud nog wel precies past bij de leerdoelen en de cursus zoals deze beoogd wordt te worden uitgevoerd.

In 2019 gaat de NT&L onderwijsWerkplaats met drie opleidingen aan de slag om te kijken hoe deze werkwijze bevalt en of deze opgeschaald zou kunnen worden.

Ter inspiratie wordt voortgebouwd op de ervaringen van ACTA en VUmc waarin cursussen al via een strak regime door de medewerkers van hun reps. Onderwijsinstituten/ICTO groepen worden ingericht.

  • STATUS (begin april 2019): Er zijn inmiddels drie pilot-opleidingen gevonden (VUmc/Bèta opleidingen, Lerarenopleiding, Law and Society). Student-assistenten zijngeworven. Per medio mei worden de student-assistenten getraind en in overleg met de opleidingen wordt aan het werk begonnen.