Picture prompt (Beeldopdracht)

Art Animal Gorilla Painting  - Ludwig1964 / Pixabay

Laat de studenten een afbeelding zien zonder uitleg, en vraag hen die afbeelding te identificeren of uit te leggen, en hun antwoorden te verantwoorden. Of vraag de studenten erover te schrijven met gebruikmaking van termen uit het college, of de getoonde processen en concepten te benoemen. Werkt ook goed als groepsactiviteit. Geef het “antwoord” pas als ze eerst alle mogelijkheden hebben onderzocht. Deze activiteit is heel goed te combineren met bijvoorbeeld Think-Pair-Share techniek.