Buzz group (Zoem groep)

Bee Buzz Honey Buzzing Nature  - rdelarosa0 / Pixabay


Naar aanleiding van een bepaalde vraag of statement wendt een student zich tot één tot drie buren om een probleem te bespreken, een vraag te beantwoorden, sleutelbegrippen te definiëren of voorbeelden te geven of te speculeren over wat er verder in de les zal gebeuren. De beste discussies zijn die waarin studenten oordelen over de relatieve verdiensten, relevantie of bruikbaarheid van een aspect van stof. Voorbeelden van vragen zijn: “Wat is de meest controversiële uitspraak die je tot nu toe gehoord hebt in het college van vandaag?” of “Wat is de meest ongefundeerde bewering die je gehoord hebt in het college van vandaag?” Voer na afloop een plenaire discussie waarin de studenten ideeën of vragen delen die in hun subgroepen naar voren kwamen. Wijs als docent zelf sprekers aan.

Het doel van zoemgroepen is om ideeën/antwoorden te genereren, interesse te wekken of begrip van studenten te peilen.

De zoemgroep methode past goed bij Fase 2 en 3 van het Mixed Classroom model omdat verschillen tussen studenten worden erkend en gebruikt om de creativiteit bij het oplossen van problemen te vergroten; op voorwaarde dat de online interactie in de bijeenkomst goed wordt begeleid.

Commentaar: Deze methode is zeer flexibel: ze is gemakkelijk toe te passen in elke groepsgrootte en in de meeste onderwijsruimten, zelfs de meest formeel ingerichte collegezaal of online. Bedenk hoe u de aandacht van een grote groep kunt terugwinnen: het licht uit- en aandoen is een eenvoudige maar doeltreffende methode.