Debat

Angry Debate Emotion Fist Hand - OpenClipart-Vectors / Pixabay

De studenten debatteren in tweetallen of in twee complete groepen en verdedigen ofwel hun voorkeursstandpunt ofwel het tegenovergestelde van hun voorkeursstandpunt. Een debat is een goede manier om participatie in grote groepen aan te moedigen zonder de controle te verliezen, en het kan in elk vakgebied werken – niet alleen in de sociale wetenschappen. Ze kunnen spontaan ontstaan uit de lesstof, maar worden het best met planning gebruikt.

In de Mixed Classroom aanpak kan deze methode gekozen worden om gesprekken over normen en waarden te voeren.

Mogelijke rolle zijn ook:

 • Optimist versus Pessimist
 • Klant versus Leverancier
 • Docent versus Leerling
 • Links versus Rechts
 • Conservatief versus Progressief
 • Dader versus Slachtoffer
 • Voorstander van de Nature gedachte versus voorstander van de Nurture gedachte
 • Patient versus Arts
 • Etc.

Deze techniek kan ook worden toegepast op casestudies en probleemoplossing. Door bijvoorbeeld een tegenovergestelde rol in te nemen in het project, bijv. de creatieveling versus de controleur.

 • De eerste stap is het beschrijven van de achtergrondcontext, en uitleggen waarom je een debat voert.
 • Bepaal dan de twee (of meer) kanten van het debat en groepeer de klas volgens de standpunten. Bijvoorbeeld, de mensen aan de rechterkant van de zaal zijn voor een concept, terwijl de mensen aan de linkerkant ertegen zijn.
 • Voor grote groepen kunt u de sprekers hun hand laten opsteken terwijl u het debat modereert. Het debat zal in het begin waarschijnlijk langzaam op gang komen, maar de intensiteit zal toenemen.
 • Jij, als moderator, kunt provocerende vragen stellen, maar spreek geen oordeel uit over een standpunt (tenminste niet tot na afloop!).
 • Na 10 tot 15 minuten debatteren, beëindig je het debat en denk je na over wat er gezegd is.
 • Je kunt ideeën en conflicten uit het debat gebruiken als inleiding op je lezing, de concepten van de lezing herhalen om de les af te sluiten, of een overgang maken naar je volgende les.

Extra tip
Laat een of meer studenten-moderators alle argumenten noteren op een whiteboard of programma zoals Trello, Padlet