Jigsaw (Legpuzzel)

Hands Puzzle Pieces Connect  - PublicDomainPictures / Pixabay

Deze strategie houdt in dat studenten “experts” worden over één aspect van een onderwerp, en vervolgens hun expertise delen met anderen. Verdeel daartoe een onderwerp in een paar samenstellende delen (“puzzelstukjes”). Vorm subgroepen van 3-5 en wijs elke subgroep een verschillend “stukje” van het onderwerp toe (of, als de groep groot is, wijs twee of meer subgroepen toe aan elk deelonderwerp). Het is de taak van elke groep om expertise te ontwikkelen over zijn deelonderwerp door te brainstormen, ideeën te ontwikkelen en, als de tijd het toelaat, onderzoek te doen.

LEGPUZZEL IN 10 EENVOUDIGE STAPPEN

De legpuzzel klas is heel eenvoudig te gebruiken. Als u een leerkracht bent, volgt u gewoon deze stappen:

STAP EEN: Verdeel de leerlingen in groepjes van 5 of 6 personen.

De groepen moeten divers zijn in termen van geslacht, etniciteit, ras en vaardigheden.

STAP TWEE: Benoem één leerling uit elke groep als leider.

In eerste instantie moet dit de meest volwassen student van de groep zijn.

STAP DRIE: Verdeel de inhoud in 5-6 segmenten.

Als je de geschiedenistudenten bijvoorbeeld iets wil leren over Eleanor Roosevelt, kan je een korte biografie over haar verdelen in op zichzelf staande segmenten over: (1) Haar kindertijd, (2) Haar gezinsleven met Franklin en hun kinderen, (3) Haar leven nadat Franklin polio kreeg, (4) Haar werk in het Witte Huis als First Lady, en (5) Haar leven en werk na de dood van Franklin.

STAP VIER: Wijs elke student één segment toe.

Zorg ervoor dat de leerlingen alleen rechtstreeks toegang hebben tot hun eigen segment.

STAP VIJF: Geef de studenten de tijd om hun fragment minstens twee keer door te lezen en er vertrouwd mee te raken.

Ze hoeven het niet uit hun hoofd te leren.

STAP ZES: Vorm tijdelijke “deskundigengroepen” door een student uit elke groep bij andere studenten te zetten die hetzelfde segment hebben.


Geef de studenten in deze deskundigengroepen de tijd om de hoofdpunten van hun segment te bespreken en de presentaties die ze voor hun puzzelgroep zullen houden te oefenen.

STAP ZEVEN: Breng de leerlingen terug naar hun puzzelgroepjes.

STAP ACHT: Vraag elke leerling om zijn of haar segment aan de groep voor te stellen.

Moedig de anderen in de groep aan om vragen te stellen ter verduidelijking.

STAP NEGEN: Ga van groep naar groep en observeer het proces.

Als een groep problemen heeft (bijvoorbeeld als een lid domineert of de groep verstoort), grijp dan op gepaste wijze in. Uiteindelijk is het het beste als de groepsleider deze taak op zich neemt. Leiders kunnen getraind worden door fluisterend een instructie te geven over hoe in te grijpen, totdat de leider het onder de knie krijgt.

STAP TEN: Geef aan het eind van de sessie een quiz over het materiaal.

Studenten beseffen snel dat deze sessies niet alleen maar leuk en aardig zijn, maar echt tellen.

Zodra de studenten deskundig zijn geworden op een bepaald deelonderwerp, wisselt u de groepen, zodat de leden van elke nieuwe groep een ander deskundigheidsgebied hebben. Studenten delen dan om de beurt hun expertise met de andere groepsleden, waardoor een complete “puzzel” ontstaat van kennis over het hoofdonderwerp. Een handige manier om verschillende gebieden van deskundigheid toe te wijzen is het uitdelen van hand-outs van verschillende kleuren. In de eerste fase van het groepswerk zijn de groepen samengesteld uit studenten met een hand-out van dezelfde kleur; in de tweede fase moet elk lid van de nieuw gevormde groepen een hand-out van een andere kleur hebben.

Setting: verplaatsbare zitplaatsen vereist, veel ruimte bij voorkeur
Online mogelijk? Ja, gebruik Zoom Break-out rooms met voorbereide groepen die via het Zoom Dashboard zijn ingesteld

De legpuzzel methode is ook een typische Fase 3 methode uit het Mixed Classroom model omdat daarbij verschillen tussen studenten worden erkend en gebruikt om de creativiteit bij het oplossen van problemen te vergroten; op voorwaarde dat de interactie in de bijeenkomst goed wordt begeleid.

Opmerkingen: De legpuzzel methode helpt om vermoeiende plenaire sessies te vermijden, omdat de meeste informatie in kleine groepjes wordt gedeeld. Deze methode kan worden uitgebreid door de studenten eerst door onafhankelijk onderzoek buiten de bijeenkomst expertise over hun deelonderwerpen te laten ontwikkelen. Wanneer ze dan degenen ontmoeten die hetzelfde deelonderwerp hebben, kunnen ze hun expertise verduidelijken en uitbreiden voor ze naar een nieuwe groep gaan.

Een mogelijk nadeel is dat de studenten slechts de expertise van één groep over een bepaald onderwerp horen en niet zo veel voordeel halen uit het inzicht van de hele klas; om dit probleem aan te pakken, zou u een schriftelijk verslag van het werk van elke groep kunnen verzamelen en een hoofddocument maken – een echt volledige puzzel over het onderwerp.

Doel: concepten uitdiepen, teamwerk ontwikkelen, studenten studenten laten onderwijzen