Think-pair-share

Alexi Lamm Lecturer Business Woman  - janeb13 / Pixabay

Deze strategie bestaat uit drie stappen. Eerst denken de studenten individueel na over een bepaalde vraag of een bepaald scenario, bijvoorbeeld 1-3 minuten. Daarna gaan ze in duo’s hun ideeën bespreken en vergelijken, bijvoorbeeld 2-4 minuten. Ten slotte krijgen ze de kans om hun ideeën te delen in een grote plenaire discussie. De docent wijst studenten willekeurig aan.

Het doel va deze methode is om ideeën te genereren, studenten meer vertrouwen geven in hun antwoorden, brede deelname aan de plenaire bespreking aanmoedigen

Opmerkingen: Think-pair-sharing dwingt alle studenten om een eerste antwoord op de vraag te geven, dat ze dan kunnen verduidelijken en uitbreiden terwijl ze samenwerken. Het geeft hen ook de kans om hun ideeën in een kleine groep te valideren voordat ze ze aan de grote groep voorleggen, wat verlegen studenten kan helpen zich zekerder te voelen over hun deelname.