Tip week 37: Hoe kun je zorgen dat studenten zich voorbereiden op een werkgroepbijeenkomst?

Woman Athlete Running Exercise  - RyanMcGuire / Pixabay

Laat studenten voorafgaand aan een bijeenkomst een artikel in Feedbackfruits Interactive Documents bestuderen. Stel vragen in het document die studenten moeten beantwoorden om het gehele stuk te kunnen lezen. Geef studenten een punt als ze alles hebben gedaan en tel dit voor een klein deel mee in de eindbeoordeling. Bekijk steekproefsgewijs wat de studenten hebben gedaan. Start bij het begin van de werkgroep met een discussie over de meest onduidelijke of moeilijke delen van de stof.

Meer informatie is te vinden: https://canvas.vu.nl/courses/47759/pages/feedbackfruits-interactive-documents