Tip week 38: Hoe kun je zorgen dat studenten zich voorbereiden op een werkgroepbijeenkomst?

Perusall

Laat studenten in groepjes van zes gezamenlijk een artikel via Perusall bestuderen. Laat de studenten minimaal 6 commentaren of vragen stellen/beantwoorden, verspreid over het artikel. Perusall geeft automatisch punten. Tel die een heel klein beetje mee in de eindbeoordeling. Bekijk steeksproefgewijs wat de studenten hebben gedaan. Start bij het begin van de werkgroep met een discussie over de meest onduidelijke of moeilijke delen van de stof die gebleken zijn uit de commentaren.

Toelichting

Deze tip gaat uit van het principe dat studenten opdrachten eerder zullen doen als ze daarvoor ook gewaardeerd worden en er sociale online interactie voor de studenten wordt ingebouwd. 

Tegelijkertijd kan de hoeveelheid werk voor de docent in de hand worden gehouden doordat het systeem zelf scores kan toekennen. Die scores hoeft de docent alleen maar te controleren op eventuele rare afwijkingen. 

De werkgroep of het college kent daarnaast een vliegende start doordat de docent direct de diepte in kan gaan tijdens de werkgroep. Dit is bij uitstek een Flipped Classroom aanpak.

Activerend blended onderwijs van hoge kwaliteit vraagt om een effectieve aanpak om de tijdsinspanning van de docent beheersbaar te houden. Lees de tip! Of kijk direct bij nog meer tips.