Vertegenwoordigers van verschillende onderwijs-gerelateerde initiatieven op de VU wordt actief gevraagd om hun werk/activiteiten (indien mogelijk) in de tijdelijke voorziening te beleggen. Vooralsnog wordt daarbij gedacht aan de volgende groepen / activiteiten / lezingen / debat waarbij in de 1e helft 2019 de opstart plaatsvindt en doorloopt in 2e helft van 2019):
  • A Broader Mind (zoals Community Service Learning Adviesraad, ABM course redactieraad)
  • BKO/SKO/LOL bijeenkomsten
  • Activiteiten in het kader van de projectgroepen die vallen onder ‘Diversiteit’ (https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/diversiteit/index.aspx).
  • Trainingen mixed classroom
  • Projectgroep Community Service Learning
  • SURF Versnellingsplanbijeenkomsten om zo goed aan te sluiten bij de landelijke en internationale ontwikkelingen.
  • Bijeenkomsten Juniordocenten
  • Aurora initiatieven zoals de Open Educational Resources webinar reeks en opstellen position paper van de Positive Learning & Teaching Culture Group

Neem contact met ons op om te bekijken hoe we het snelst kunnen afspreken en samenwerken. Stuur een e-mail naar onderwijswerkplaats@vu.nl.