Onze missie is om de florerende en inspirerende VU onderwijscommunity te worden! Dit hopen wij te bereiken met de onderstaande strategische doelstellingen.

.

Het versterken van de onderwijscultuur.

Onderwijscultuur en Communityvorming
Een onderwijscultuur en communityvorming wordt grotendeels gevormd door kennisdeling en kennisvergaring. Het bieden van een duurzaam online en offline platform voor een onderwijscommunity en kennisdisseminatie, met aandacht voor de diversiteit aan achtergronden, inzichten en vergezichten speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor worden onder andere Special Interest Groups ingericht.

Het versterken van de onderwijskwaliteit.

Professionalisering – scholing, ontwikkeling en advisering
Wij streven naar het bij elkaar brengen van de professionaliseringsactiviteiten van de VU op het gebied van didactische en persoonlijke ontwikkeling van docenten. Het hands-on adviseren en ondersteunen van het opleidingsmanagement, docenten, leden van bijvoorbeeld opleidingscommissies en facultaire examencommissies en onderwijsondersteuners van de faculteiten.

Onderwijsinnovatie.

Stimulering Onderwijsinnovatie
Het stimuleren, coördineren en evalueren van onderwijsinnovatie zien wij voor ons vanuit het Framework voor VU Onderwijsinnovatie. Door het initiëren en ondersteunen van kleine en grote innovaties op het gebied van onderwijs, didactiek en ICT, inclusief evaluatie en onderzoek hopen wij dit te bereiken. Hoogleraren met een onderwijsprofiel worden hier actief bij betrokken.

Een fysieke ruimte.

Onderwijswerkplaats
Het inrichten van een fysieke ruimte waar de community of learners gestalte krijgt en waar studenten en docenten, academische staf en ondersteunend personeel en management en uitvoerders elkaar ontmoeten en samen gestalte geven aan onderwijsinnovatie. De VU Onderwijswerkplaats heeft een instrumenteel doel – hier doe je gericht kennis op – en een sociaal doel – hier ontmoet je je collega’s. Studenten runnen mede de VU Onderwijswerkplaats.

.

Ben jij benieuwd of wil je graag bijdragen aan deze missie?
Kom langs en doe mee in de VU Onderwijswerkplaats!