VU NT&L is het netwerk van de VU met de missie om de florerende en inspirerende VU Onderwijscommunity te zijn! Faculteiten, docenten, studenten, LEARN! Academy, UB, SOZ, IT en FCO/AVC werken erin samen om excellent onderwijs op de VU te realiseren. We werken langs drie lijnen.

Onderwijscultuur
Een onderwijscultuur en communityvorming worden vooral gevoed en gevormd door kennisdeling en kennisvergaring. Het bieden van een duurzaam online en offline platform voor een onderwijscommunity en kennisdisseminatie, waarbij aandacht voor de diversiteit aan achtergronden, inzichten en vergezichten is, speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor worden onder andere Special Interest Groups ingericht.

Onderwijskwaliteit: Scholing, ontwikkeling en advisering
Ons streven is om de professionaliseringsactiviteiten van de VU op het gebied van didactische en persoonlijke ontwikkeling van docenten bij elkaar te brengen. Hands-on adviseren en ondersteunen van het opleidingsmanagement, docenten, leden van bijvoorbeeld opleidingscommissies en facultaire examencommissies en onderwijsondersteuners van de faculteiten staan bij ons hoog in het vaandel. Collega’s van LEARN! Academy spelen hierbij een vooraanstaande rol.

Werken aan onderwijsinnovatie
We initiëren en ondersteunen kleine en grote innovaties op het gebied van onderwijs, didactiek en ICT, inclusief evaluatie en onderzoek. We zoeken synergie tussen faculteiten in het werken aan onderwijsinnovatie. Dit doen we door gebruik te maken van de expertise van collega’s van LEARN!

Onderwijswerkplaats
Het inrichten van een fysieke ruimte waar de community of learners gestalte krijgt. Hier kunnen studenten, docenten, academische staf, ondersteunend personeel,  management en uitvoerders elkaar ontmoeten en samen gestalte geven aan onderwijsinnovatie. De VU Onderwijswerkplaats heeft een instrumenteel doel (hier doe je gericht kennis op) en een sociaal doel (hier ontmoet je je collega’s). Studenten runnen mede de VU Onderwijswerkplaats. Binnenkort verhuist NT&L naar het NU gebouw. Momenteel zijn we te vinden in het Library Lab.

Ben je benieuwd of wil je graag bijdragen aan deze missie?
Kom langs,  en doe mee in de VU Onderwijswerkplaats!