Onze missie is om de florerende en inspirerende VU Onderwijscommunity te worden! Dit willen wij bereiken via onderstaande strategische doelstellingen.

Het versterken van de onderwijscultuur
Onderwijscultuur en Communityvorming
Een onderwijscultuur en communityvorming worden vooral gevormd door kennisdeling en kennisvergaring. Het bieden van een duurzaam online en offline platform voor een onderwijscommunity en kennisdisseminatie, waarbij aandacht voor de diversiteit aan achtergronden, inzichten en vergezichten is, speelt hierbij een belangrijke rol. Hiervoor worden onder andere Special Interest Groups ingericht.

Het versterken van de onderwijskwaliteit
Professionalisering – scholing, ontwikkeling en advisering
Ons streven is om de professionaliseringsactiviteiten van de VU op het gebied van didactische en persoonlijke ontwikkeling van docenten bij elkaar te brengen. Hands-on adviseren en ondersteunen van het opleidingsmanagement, docenten, leden van bijvoorbeeld opleidingscommissies en facultaire examencommissies en onderwijsondersteuners van de faculteiten staan bij ons hoog op de lijst.

Onderwijsinnovatie
Stimulering Onderwijsinnovatie
Het stimuleren, coördineren en evalueren van onderwijsinnovatie zien wij voor ons vanuit het Framework voor VU Onderwijsinnovatie. Door het initiëren en ondersteunen van kleine en grote innovaties op het gebied van onderwijs, didactiek en ICT, inclusief evaluatie en onderzoek willen wij dit te bereiken. Hoogleraren met een onderwijsprofiel worden hier actief bij betrokken.

Een fysieke ruimte
Onderwijswerkplaats
Het inrichten van een fysieke ruimte waar de community of learners gestalte krijgt. Hier kunnen studenten, docenten, academische staf, ondersteunend personeel,  management en uitvoerders elkaar ontmoeten en samen gestalte geven aan onderwijsinnovatie. De VU Onderwijswerkplaats heeft een instrumenteel doel (hier doe je gericht kennis op) en een sociaal doel (hier ontmoet je je collega’s). Studenten runnen mede de VU Onderwijswerkplaats.

Ben je benieuwd of wil je graag bijdragen aan deze missie?
Kom langs,  en doe mee in de VU Onderwijswerkplaats!