Op 1 maart 2019 is het VU Network for Teaching & Learning (NT&L) – beter bekend als de VU Onderwijswerkplaats – gestart. De VU NT&L is een samenwerkingsverband tussen KnowVU, SOZ, UB, FCO/AVC en LEARN! Academy.
VU NT&L is het netwerkverband waarin faculteiten, docenten, studenten, UB, SOZ, IT en FCO/AVC samenwerken aan drie strategische doelen van VU NT&L, namelijk:

  1. Het versterken van de onderwijscultuur
  2. Het versterken van de onderwijskwaliteit
  3. Onderwijsinnovatie

VU NT&L wordt aangejaagd door een kwartiermakersteam bestaande uit Gerhard van de Bunt (FSW en voorzitter KnowVU), Silvester Draaijer (SOZ), Hester Glasbeek (LEARN! Academy), en Arjan Schalken (UB). Ook een student-lid van de USR is mede-bepaler. Een (nog te benoemen) decaan wordt bestuurlijk verantwoordelijke en VU NT&L legt verantwoording af aan de Stuurgroep VU NT&L.

Organogram VU NT&L