Op 1 maart 2019 is het VU Network for Teaching & Learning (NT&L) – beter bekend als de VU Onderwijswerkplaats – gestart. De VU NT&L is een samenwerkingsverband tussen KnowVU, SOZ, UB, FCO/AVC en LEARN! Academy.

VU NT&L is het netwerkverband waarin faculteiten, docenten, studenten, UB, SOZ, IT en FCO/AVC samenwerken aan drie strategische doelen van VU NT&L, namelijk:

  1. Het versterken van de onderwijscultuur
  2. Het versterken van de onderwijskwaliteit
  3. Onderwijsinnovatie

VU NT&L wordt getrokken door een kwartiermakersteam bestaande uit vier personen, namelijk Hester Glasbeek van LEARN! Academy, Silvester Draaijer van SOZ, Gerhard van de Bunt van FSW en voorzitter KnowVU en Arjan Schalken van de UB. Ook een student-lid van de USR bepaalt mee. Een (nog te benoemen) decaan wordt bestuurlijk verantwoordelijke en VU NT&L legt verantwoording af aan de stuurgroep VU NT&L.

Organogram VU NT&L