VU NT&L ondersteunt groepen van docenten en medewerkers van diensten om kennisuitwisseling en ontwikkeling van best-practices te stimuleren. Dat noemen we Special Interest Groups (SIGs). Zo zijn er momenteel SIGs voor ontwikkelingen rondom het online programma Perusall en het online programma Feedbackfruits.

Maar er zijn meer onderwerpen waarop kennisuitwisseling en best-practices van belang zijn om onderwijs te innoveren en onderwijskwaliteit te verbeteren. Vertel ons jouw idee voor een nieuwe SIG die jij van belang vindt voor de VU. Stuur daarvoor gewoon een mailtje naar de VU Onderwijswerkplaats. Dit hoeft geen uitgewerkt plan te zijn. Elk wild idee kan de moeite waard zijn!

Als je een SIG wilt starten helpt de VU Onderwijswerkplaats je om mede-geïnteresseerden te vinden, biedt de Onderwijswerkplaats de kerngroep van een SIG €500 per jaar voor het kunnen bekostigen van bijv. koffie & thee, een spreker, een reis naar een conferentie e.d. Ook ondersteunen we bij het regelen van praktische zaken zoals het reserveren van lokaties, koffie & thee, een e-maillijst etc..

In ruil vragen we van je dat je als SIG aan het begin van het jaar een (klein) plan maakt met informatie over wat je wilt doen/bereiken dat jaar, dat je minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst van de SIG organiseert en dat je kort verslag doet van de activiteiten en ontwikkelingen in je SIG aan het eind van dat jaar.

SIGs in oprichting

  • Toelatingsbeleid. Geef door aan h.everwijn@vu.nl (SOZ OKP) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Tutoraat en Mentoraat. Geef door aan g.g.vande.bunt@vu.nl (VU NT&L) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • 3D, VR, Augmented en Mobility. Geef door aan s.moes@vu.nl (UB) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Learning Spaces. Gezamenlijk ontwikkelen van ideeën rondom intensiveren van contacttijd. Bijv. rondom Collaborative Classrooms, digitale presentatiemiddelen, virtual classrooms e.d. Geef door aan e.j.j.boon@vu.nl (FCO AVC) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Ontwikkelen en gebruiken van Open Leermateriaal. Geef door aan c.van.gent@vu.nl (UB) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Online video. Geef door aan e.j.j.boon@vu.nl (FCO AVC) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Innovaties in Digitaal Toetsen. Geef door aan s.draaijer@vu.nl (VU NT&L) dat je mee wilt doen met deze SIG.
  • Onderwijsintensivering voor kleine en grote groepen. Hester Glasbeek. h.glasbeek@vu.nl.
  • Blended-learning. Luuk Terbeek, Marijke Leijdekkers.
  • Community Service Learning. Marjolein Zweekhorst. m.zweekhorst@vu.nl. Zie voor informatie: https://www.vu.nl/nl/bedrijf-en-samenleving/communityservice/index.aspx