Wat is jouw onderwijsvraag?

NT&L bundelt op de VU de activiteiten op het terrein van onderwijscultuur, onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie, faciliteert onderwijsontwikkeling en stimuleert onderwijsverbetering. Om deze doelstelling te realiseren ontplooit het NT&L interdisciplinaire activiteiten en projecten.

Onderwijscultuur & Communityvorming 

Kennisdeling en kennisvergaring: het bieden van een duurzaam online en offline platform voor een onderwijscommunity en kennisdisseminatie, met aandacht voor de diversiteit aan achtergronden, inzichten en vergezichten. Hiertoe worden o.a. Special Interest Groups ingericht.

Professionalisering – scholing, ontwikkeling en advisering

Het bij elkaar brengen van de professionaliseringsactiviteiten van de VU op het gebied van didactische en persoonlijke ontwikkeling van docenten. Het hands-on advies geven en ondersteuning bieden aan het opleidingsmanagement, docenten, leden van bijvoorbeeld opleidingscommissies en facultaire examencommissies en onderwijsondersteuners van de faculteiten.

Stimulering onderwijsinnovatie

Het stimuleren, coördineren en evalueren: vanuit het Framework voor VU Onderwijsinnovatie initiëren en ondersteunen van kleine en grote innovaties op het gebied van onderwijs, didactiek en ICT, inclusief evaluatie en onderzoek. Hoogleraren met een onderwijsprofiel worden hier actief bij betrokken.

VU Onderwijswerkplaats

Het inrichten van een fysieke ruimte waar de community of learners gestalte krijgt en waar studenten en docenten, academische staf en ondersteunend personeel en management en uitvoerders elkaar ontmoeten en samen gestalte geven aan onderwijsinnovatie. De onderwijsWerkplaats heeft een instrumenteel doel – hier doe je gericht kennis op – en een sociaal doel – hier ontmoet je je collega’s. Studenten runnen mede de onderwijsWerkplaats.