Wat zijn de VUexperts?

Ten tijde van een SKO- of LOL-traject voeren docenten een inhoudelijk-didactisch dan wel onderwijsstrategisch project uit. Met deze specialisatie hebben deze docenten expertise opgebouwd waar faculteiten, diensten en VU-centraal veel baat bij zouden kunnen hebben. Om te voorkomen dat deze expertise in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt, hebben KnowVU en het UCGB een database aangelegd van de projecten en dit expertiseoverzicht beschikbaar gesteld. Met behulp van deze database kan ‘de VU’ gemakkelijker op het spoor komen van SKO of LOL docenten met de gevraagde expertise. Dit kan gaan om een advies maar ook om de juiste personen lid te laten zijn van universitaire en soms ook facultaire werkgroepen die zich buigen over onderwijsvernieuwing, onderwijskwaliteit en andere onderwijsgerelateerde zaken.

Aan docenten die de SKO of LOL hebben afgerond: staat jouw SKO of LOL project hier nog niet tussen en zou je ook met een korte omschrijving van jouw project online te vinden willen zijn op website van KnowVU? Laat het ons weten. Het project hoeft niet te zijn geslaagd of afgerond, het gaat vooral om de opgebouwde expertise. Via een kort vragenformulier kun je aan ons doorgeven of je wil dat jouw project wordt meegenomen en zo ja, met welke projectbeschrijving we jouw project op de website kunnen plaatsen.

SKO / LOL project insturen

Bij voorbaat hartelijk dank voor je inzending.

Vriendelijke groeten,

Mede namens Janneke Waelen (teamleider Hoger Onderwijs, LEARN! Academy) Gerhard van de Bunt (voorzitter KnowVU, Academisch Directeur)

  • Categorie

Found 43 Results
Page 1 of 5

‘Groots’ Kleinschalig Onderwijs


Onderwerp In de bachelorfase van de geneeskundeopleiding speelt het kleinschalig onderwijs, in de vorm van studiegroepen, een belangrijke rol. Het doel van deze wekelijkse bijeenkomsten is dat studenten in de […]

18 augustus 2021


Aansturen Curriculum Commissie


Onderwerp Aansturen Curriculum Commissie De Curriculum commissie “Bachelor Kunstmatige Intelligentie” heeft als opdracht het onderwijs van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie opnieuw te ontwerpen, op zo’n manier dat het een eigen […]


Academische vaardigheden in de Life sciences


Onderwerp Samenvatting en conclusies van het project AV  Bij de start van de ontwikkeling van een nieuw curriculum in 2013 zijn er vijf leerlijnen, waaronder de leerlijn academische vaardigheden (AV), […]


Actief leren door formatief evalueren


Onderwerp Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd […]


Bachelorthesis in de Geneeskunde opleiding


Onderwerp Wetenschappelijke doorbraken zijn essentieel voor medische vooruitgang. Dit betekent dat toekomstige artsen niet alleen goede dokters moeten zijn, maar ook wetenschappelijke ontwikkelingen moeten kunnen volgen en zo mogelijk hieraan […]


Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers


Onderwerp Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig […]


Curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen


Onderwerp curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen De bacheloropleiding religiewetenschappen was in de loop van een aantal jaren van één opleiding gegroeid naar een opleiding met vier specialisaties: algemeen, islam, boeddhisme en hindoeïsme. […]


De blik naar buiten: aandacht voor maatschappij en beroepspraktijk in het curriculum


Op 17 januari hebben de KnowVU ambassadeurs van FGW, Nelleke Moser en Edwin Koster, een inspirerende middag georganiseerd waar drie sprekers verteld hebben hoe zij ervoor zorgen dat ‘de blik […]


De dakpan en 49 andere methoden om kennisretentie van studenten te verhogen


Onderwerp Het lijkt soms wel alsof studenten alle stof waar ze tijdens een vak uitgebreid mee hebben gewerkt, weer helemaal zijn vergeten zodra ze het afsluitende tentamen hebben gemaakt. De eerste […]


De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit


Onderwerp De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak […]


Page 1 of 5