Wat zijn de VUexperts?

Ten tijde van een SKO- of LOL-traject voeren docenten een inhoudelijk-didactisch dan wel onderwijsstrategisch project uit. Met deze specialisatie hebben deze docenten expertise opgebouwd waar faculteiten, diensten en VU-centraal veel baat bij zouden kunnen hebben. Om te voorkomen dat deze expertise in de spreekwoordelijke bureaula verdwijnt, hebben KnowVU en het UCGB een database aangelegd van de projecten en dit expertiseoverzicht beschikbaar gesteld. Met behulp van deze database kan ‘de VU’ gemakkelijker op het spoor komen van SKO of LOL docenten met de gevraagde expertise. Dit kan gaan om een advies maar ook om de juiste personen lid te laten zijn van universitaire en soms ook facultaire werkgroepen die zich buigen over onderwijsvernieuwing, onderwijskwaliteit en andere onderwijsgerelateerde zaken.

Aan docenten die de SKO of LOL hebben afgerond: staat jouw SKO of LOL project hier nog niet tussen en zou je ook met een korte omschrijving van jouw project online te vinden willen zijn op website van KnowVU? Laat het ons weten. Het project hoeft niet te zijn geslaagd of afgerond, het gaat vooral om de opgebouwde expertise. Via een kort vragenformulier kun je aan ons doorgeven of je wil dat jouw project wordt meegenomen en zo ja, met welke projectbeschrijving we jouw project op de website kunnen plaatsen.

SKO / LOL project insturen

Bij voorbaat hartelijk dank voor je inzending.

Vriendelijke groeten,

Mede namens Janneke Waelen (teamleider Hoger Onderwijs, LEARN! Academy) Gerhard van de Bunt (voorzitter KnowVU, Academisch Directeur)

  • Categorie

Found 13 Results
Page 1 of 2

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie


Onderwerp Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, […]

27 juli 2021 (1 week ago)


Professionalisering van tandarts-docenten


Onderwerp Professionalisering van tandarts-docenten Het doel van mijn projectplan is het bestaande beleid op het gebied van tandartsdocent-professionalisering bij ACTA te verduidelijken, waar nodig aanpassen en in gang zetten om te komen tot didactisch gekwalificeerde tandarts-docenten die vakinhoud overbrengen, onderwijs ontwikkelen en zicht hebben op hun eigen ontwikkelingspad binnen ACTA. Middelen hiervoor zijn o.a. voor […]


SBE Innovation Center


Onderwerp The mission of SBE Innovation Center located at http://www.ic.feweb.nl/ is to develop, test and promote teaching innovation of an international top standard. Organized as a platform innovative members of the staff exchange innovative teaching experience. Our definition of innovation is very pragmatic. Are you using a tool, method or software that is not known or standard […]


Serious gaming in farmacologie onderwijs: leren door te ervaren


Onderwerp Serious gaming in farmacologie onderwijs: leren door te ervaren Serious gaming is het gebruiken van game principes die als doel hebben kennis te vergaren en/of een handeling of denkwijze aan te leren. Serious gaming heeft voordelen vergeleken met werk- en e-learning opdrachten, omdat het de student door de game setting motiveert om een hoger […]


Student-led education


Onderwerp student- led education Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor als master studenten. In een team, bestaande uit een 1ste, 3de en 5de jaars student wordt zelfstandig een patient in consult gezien op de polikliek interne van het VUmc . De verwachting […]


Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven


Onderwerp Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven De bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een brede levenswetenschappelijke opleiding met als motto ‘van molecuul tot maatschappij’, waarbij de studenten in het tweede jaar voor een biomedische, gezondheidswetenschappelijke of klinische richting (major) kiezen.Het belang van dit SKO-project is dat […]


Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen


Onderwerp Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen In dit project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU een systeem in te voeren zoals dat binnen de Erasmus Universiteit gehanteerd wordt, nl. Nominaal=Normaal (N=N). N=N systeem kent verschillende varianten maar bestaat uit vier elementen: een […]


Verbeteren proces cursusevaluaties


Onderwerp Verbeteren proces cursusevaluaties enkele jaren geleden verliep de procedure rondom cursusevaluaties uiterst moeizaam. De overstap van papieren evaluaties naar digitale evaluaties zorgde voor een enorme verlaging van de responspercentages. Dit leverde o.a. de vraag op het het dan zit met de representativiteit van de evaluaties. Daarnaast hadden studenten sterk het idee dat er niets […]


Verbetering curriculum van de nieuwe, brede BA Media, Kunst, Design, Architectuur


Onderwerp Verbetering curriculum van de nieuwe, brede BA Media, Kunst, Design, Architectuur De bacheloropleiding Media, Kunst, Design en Architectuur is het resultaat van een fusie van de opleidingen Kunstgeschiedenis (Kunst en Architectuur) en Algemene Cultuurwetenschappen (Media), aangevuld met een traject Design ter voorbereiding op de MA Design Cultures. De vraag was hieruit en coherent curriculum […]


Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA)


Onderwerp Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA) Het overkoepelende doel van het SKO-project was om het profiel van de joint (VU/UvA) Master Entrepreneurship te versterken. Het betreft een complexe opleiding, waarbinnen personen, systemen, procedures etc. van twee verschillende universiteiten samenkomen. Tijdens het SKO-project is gewerkt aan de het verankeren van de overall programme learning […]


Page 1 of 2